Геометрія Задачі

Знайти площу трикутника за двома сторонами і медіаною

Знайти площу трикутника за двома сторонами і медіаною, яка проведена до третьої сторони

Розв’язок задачі

За формулами 9 клас

Продовження медіани

Середня лінія

Математичні настільні ігри