Математичні онлайн тренажери Геометрія 8 клас

Розв'язування прямокутних трикутників

Теорема
Піфагора
Синус,
косинус і тангенс

113