Геометрія Задачі

Знайти площу квадрата (подібність трикутників)

Знайти площу квадрата, якщо площа прямокутника = 600, а його периметр = 100

Розв’язок задачі

Математичні настільні ігри