Геометрія Задачі

Знайти кут альфа за малюнком (7 – 9 клас)

На стороні BC квадрата ABCD позначено точку К, а на стороні CD позначено точку M, так що ∠АКВ = ∠СКМ = 60°. Знайти ∠MAD

Розв’язок задачі

9 – 10 клас

8 клас

7 клас

Математичні настільні ігри