Самостійні роботи 6 клас, самостійні та тематичні

Самостійна робота 17 Ділення раціональних чисел 6 клас НУШ

Самостійна робота № 17 на тему Ділення раціональних чисел. Розв’язування рівнянь. Перевірте свої знання за допомогою онлайн завдань з математики за 6 клас

Введіть свій логін і пароль для подальшої роботи з тестом

Завдання самостійної роботи № 17

Рівень А

1. Обчисли частку: -45 : 9 .
Відповідь:

2. Знайди значення виразу -18 : a - 25.4, якщо a = -0.9
Відповідь:
3. Знайди корінь рівняння 4x - 3 = 6x - 5.
Відповідь:

Рівень Б

4. Знайди значення виразу: (3.1 - 3.7)^2 : (-7\frac{1}{5}).
Відповідь (десятковий дріб):

5. Обчисли значення виразу |x : y| + |x| : |y|, якщо x = -0.56, y = -0.07.
Відповідь:
6. Знайди невідомий член пропорції \frac{7.8}{x} = \frac{-5.2}{4.8}.
Відповідь:

Рівень В

7. Юний математик грав у гру Відгадай число. Для цього він задумав число, помножив його на 2,4 і до добутку додав 2,6. У результаті було отримано -4,6. Яке число задумав юний математик?
Відповідь:

8. Для якого значення a коренем рівняння (a - 2)x = -21 + 7a є число 6?
Відповідь:
9. Запиши ціле значення a, для якого корінь рівняння ax = -9 є найбільшим цілим числом.
Відповідь:

Тест на тему СР17 Ділення раціональних чисел