Подільність натуральних чисел

Завдання, приклади і вправи до теми Прості і складені числа НУШ

Відповіді до завдань і файл для друку доступно для зареєстрованих користувачів Реєстрація

Т.Л. Корнієнко, В.І. Фіготіна Математичні диктанти. Математика 5-6 класи

Частина 1

І варіант

1. Скільки дільників має просте число?

2. Складене число має більше … дільників.

3. Простим чи складеним є число 17?

4. Простим чи складеним є число 15?

5. Доведіть, що число 175 410 складене.

6. Чи є значення виразу 103 ⋅ 11 складеним числом?

7. Чи є правильним твердження, що будь-яке парне число є складеним?

8. Запишіть прості числа, розташовані між числами 20 і 30.

9. Простим чи складеним є число, записане за допомогою одинадцяти двійок?

10. Чи існує просте число, яке ділиться на 3?

11. Чи є правильним твердження, що якщо натуральне число n ділиться на 4, то n — складене число?

12. При якому натуральному значенні n буде простим число 2n?

ІІ варіант

1. Натуральне число називають простим, якщо воно має … дільники

2. Скільки дільників має складене число?

3. Простим чи складеним є число 31?

4. Простим чи складеним є число 6?

5. Двоцифрове число закінчується цифрою 7. Чи може воно бути простим?

6. Чи є значення виразу 118 + 2132 складеним числом?

7. Чи є правильним твердження, що число 1 просте?

8. Запишіть прості числа, розташовані між числами 50 і 60.

9. Простим чи складеним є число, записане за допомогою семи п’ятірок?

10. Чи існує просте число, яке ділиться на 5?

11. Чи є правильним твердження, що добуток будь-яких двох натуральних чисел є складеним числом?

12. При якому натуральному значенні n буде простим числом значення виразу n(n + 1)?

Частина 2

І варіант

1. Запишіть числа: 26, 41, 63, 72, 82, 91. Випишіть із них прості числа.

2. Із чисел, записаних для завдання 1, випишіть складені числа.

3. Поставте в числі 317* замість зірочки таку цифру, щоб вийшло складене число.

4. Запишіть усі прості числа, які більше 10 і менше 25.

5. Запишіть усі складені числа, які більше 35 і менше 49.

6. Простим чи складеним числом є добуток 43 ⋅ 1?

7. Простим чи складеним числом є добуток 11 ⋅ 13?

8. Запишіть найменше просте число.

9. Чи є число 57 простим?

10. Яке просте число йде за числом 80?

11. Задумали просте число. Наступне за ним натуральне число теж просте. Яке число задумали?

12. Чи може бути простим числом значення площі квадрата, довжина сторони якого виражається натуральним числом?

ІІ варіант

1. Запишіть числа: 14, 33, 37, 40, 43, 65. Випишіть із них прості числа.

2. Із чисел, записаних для завдання 1, випишіть складені числа.

3. Поставте в числі 7*41 замість зірочки таку цифру, щоб вийшло складене число.

4. Запишіть усі прості числа, які більше 22 і менше 38.

5. Запишіть усі складені числа, які більше 60 і менше 78.

6. Простим чи складеним числом є добуток 1⋅111?

7. Простим чи складеним числом є добуток 13 ⋅ 7?

8. Запишіть парне просте число.

9. Чи є число 87 простим?

10. Яке просте число йде за числом 14?

11. Чи може сума двох простих чисел бути простим числом?

12. Чи існує прямокутник, довжини сторін якого виражені натуральними числами, а периметр — простим числом?