Подільність натуральних чисел

Завдання, приклади і вправи до теми Ознаки подільності на 10, 5 і 2 НУШ

Відповіді до завдань і файл для друку доступно для зареєстрованих користувачів Реєстрація

Т.Л. Корнієнко, В.І. Фіготіна Математичні диктанти. Математика 5-6 класи

І варіант

1. Натуральне число, запис якого закінчується цифрою 0, ділиться на…

2. Які числа називають непарними?

3. Запишіть числа: 721, 6580, 1392, 350, 555, 614. Підкресліть ті з них, які діляться на 5.

4. Запишіть найменше трицифрове парне число.

5. Запишіть найбільше трицифрове число, яке ділиться на 5.

6. Запишіть числа: 9, 12, 42, 97, 156, 789, 1246. Які з них є парними?

7. Чи є правильним твердження, що якщо число ділиться на 10, то воно ділиться і на 2, і на 5?

8. Запишіть число 28 і допишіть справа таку цифру, щоб отримане число ділилося на 5.

9. Чи ділиться на 10 добуток чисел 3733 і 45?

10. Чи ділиться на 2 сума 2126 + 3578 + 731?

11. Запишіть усі парні двоцифрові числа, які менше 40 і діляться на 10.

12. Запишіть найменше чотирицифрове число, яке ділиться на 10 і сума цифр якого дорівнює 10.

ІІ варіант

1. Натуральне число, запис якого закінчується цифрою 0 або 5, ділиться на…

2. Які числа називаються парними?

3. Запишіть числа: 721, 6580, 1392, 350, 555, 614. Підкресліть ті з них, які діляться на 2.

4. Запишіть найменше трицифрове непарне число.

5. Запишіть найбільше парне трицифрове число.

6. Запишіть числа: 9, 12, 42, 97, 156, 789, 1246. Які з них є непарними?

7. Чи є правильним твердження, що якщо число ділиться на 5, то воно ділиться і на 10?

8. Запишіть число 127 і допишіть справа таку цифру, щоб отримане число ділилося на 2.

9. Чи ділиться на 5 добуток чисел 518 375 і 436 833?

10. Чи ділиться на 2 різниця чисел 3728 і 1304?

11. Запишіть усі непарні двоцифрові числа, які менше 30 і діляться на 5.

12. Запишіть найбільше чотирицифрове число, яке ділиться на 10 і сума цифр якого дорівнює 11.