Натуральні числа

012 номера 155, 161 за підручником Істер 5 клас НУШ

155. Порівняй значення виразів
1) 234 : 9 + 12 і (49 – 25) ⋅ 2
2) (27 + 37) : 4 і 38 – 91 : 7

Код перевірки

161. Запиши у вигляді подвійної нерівності твердження: 1) число 12 більше за 10, але менше від 20; 2) число a менше від 15, але більше за 10.

Код перевірки