Контрольні роботи 5 клас 1 семестр, самостійні та тематичні

Контрольна робота 5 Геометричні фігури і величини 5 клас

Контрольна робота на тему Геометричні фігури і величини. Перевірте свої знання за допомогою онлайн завдань з математики за 5 клас

1. Серед променів, які зображені на малюнку, знайди доповняльні

1). BK і BL
2). BM і BN
3). BL і BN
4). BK і BM

Номер відповіді:

2. Яке число відповідає точці D на малюнку?

Відповідь:

3. На якому з малюнків зображено тупий кут?

Номер відповіді:

4. Знайди площу прямокутника, одна зі сторін якого дорівнює 12 см, а інша на 4 см більша.

Відповідь:

5. На відрізку РЕ, довжина якого 51 см, позначено точки А і K так, що РА = 26 см, KЕ = 17 см. Знайди довжину відрізка АК

Відповідь:

6. Обери координатний промінь на якому позначено точки К(7), L(5), N(2), P(9)

1) К(7), L(5), N(2), P(9) 2) К(7), L(5), N(2), P(9) 3) К(7), L(5), N(2), P(9) 4) К(7), L(5), N(2), P(9)
Номер відповіді:

7. Сторони прямокутника дорівнюють 8 дм і 10 дм. Знайди площу квадрата, периметр якого дорівнює периметру цього прямокутника

Відповідь:

8. На малюнку ∠AOD = 155°, ∠COB = 105°. Знайди градусну міру кута АОВ

Відповідь:

9. Скрудж МакДак вирішив побудувати прямокутний паркан навколо свого банку. Периметр цього паркану дорівнює 224 м. Знайди чому дорівнює найбільша сторона цього паркану, якщо відомо, що вона у тричі більша за меншу сторону.

Відповідь:
Контрольна робота 5 Геометричні фігури і величини 5 клас