Геометричні фігури

Завдання, приклади і вправи до теми Кут, Види кутів 5 клас

Завдання взяті з підручників математики 5 класу авторів: О. Істер, В. Кравчук, Н. Тарасенкова, А. Мерзляк.

О. Істер
1. Назви всі кути, зображені на малюнку. Назви сторони й вершини кутів. Запиши кути двома способами, наприклад, ∠M, ∠KML. 2. Запиши назви вершин і сторін кутів, які зображено на малюнку. Запиши назви кутів двома способами, наприклад, ∠A, ∠KAM. 3. Визнач вид кутів, які зображено на малюнку 4. Назви всі кути, зображені на малюнках. Визнач вид кожного з них 5. Визнач, які з променів на малюнку перетинають сторони кута AOB. 6. Запиши назви всіх кутів, які ти бачиш на кожному з малюнків 7. Укажи, які з точок на малюнку: 1) лежать у внутрішній області кута AOB;
2) лежать на стороні OA;
3) лежать на стороні OB;
4) лежать поза цим кутом.

8. Запиши всі кути, які зображено на малюнку. Скільки таких кутів? 9. Який кут утворюють стрілки годинника:
1) о 6 год; 2) о 2 год; 3) о 9 год; 4) о 17 год; 5) о 18 год; 6) о 20 год?

10. Знайди на малюнках кути: 1) розгорнуті; 2) прямі; 3) гострі; 4) тупі.

Н. Тарасенкова
11. Назвіть (двома способами) кожний з кутів, зображених на малюнку. Який із цих кутів розгорнутий? Назвіть для кожного кута:
1) вершину; 2) сторони. Який з кутів на малюнку 1) прямий; 2) гострий; 3) тупий? В. Кравчук
12. Прочитайте кут, зображений на рисунку, назвіть його вершину та сторони. 13. Скільки кутів зображено на рисунку? Назвіть усі кути. 14. Прочитайте кути, зображені на рисунку. Який з кутів кожного рисунка є гострим? Прямим? Тупим? Розгорнутим? А. Мерзляк
15. Як можна позначити кут, зображений на рисунку? Укажіть його вершину та сторони. 16. Назвіть усі кути, зображені на рисунку 17. Які з променів, зображених на рисунку, перетинають сторону кута BOC? 18. Які з променів, зображених на рисунку, перетинають сторону кута BOC? 19. На рисунку ∠AOB = ∠DOE, ∠BOC = ∠COD. Чи є ще рівні кути на цьому рисунку? 20. На рисунку кути FOK і MOE рівні. Які ще кути, зображені на цьому рисунку, рівні? 21. Знайдіть на рисунку гострі, тупі та прямі кути.