Геометричні фігури

Презентація на тему Трикутник і його периметр, Види трикутників 5 клас

Завантажити презентацію Трикутник і його периметр, Види трикутників

Зображення слайду

Текстове пояснення

Титульний слайд Трикутник і його периметр, Види трикутників
Сьогодні на уроці: Що таке трикутник? Як знайти периметр трикутника? Які бувають трикутники?
Що таке трикутник? Якщо три точки, які не лежать на одній прямій, сполучити відрізками, то отримаємо трикутник
Будь-який трикутник має 3 вершини, 3 сторони й 3 кути Точки А, В, і С – вершини трикутника АВС. Відрізки АВ, ВС і АС – його сторони. ∠АВС, ∠АСВ і ∠ВАС – його кути.
Як знайти периметр трикутника? Суму довжин усіх сторін трикутника називають його периметром
Завдання 1 Периметр трикутника ABC дорівнює 46 см, AB = 20 см. Сторона BC на 2 см довша за сторону AC. Знайди довжини сторін BC і AC.
Розв’язання P△ ABC = 46см, AB = 20 см, то AC + BC = 26 см. Тоді 26 – 2 = 24 (см) — подвоєна довжина сторони AC. AC = 24 : 2 = 12 (см), BC = 12 + 2 = 14 (см).
Види трикутників за сторонами Рівнобедрений Рівносторонній Різносторонній
Рівнобедрений трикутник бічна сторона АВ основа АС
Завдання 2 Периметр рівнобедреного △ = 39 см, основа — 11 см. Знайти довжини бічних сторін △
Розв’язання (39 – 11) : 2 = 14 (см). Довжини двох сторін цього трикутника дорівнюють по 14 см.
Завдання 3 △ СDK – рівнобедрений. основа СD на 2 см довша за DK. Знайдіть периметр △ СDK, якщо СD = 5 см.
Розв’язання 1) СК = DK = 5 – 2 = 3 (см); 2) P = CD + CK + DK = = CD + 2 ⋅ CK = = 5 + 2 ⋅ 3 = 11 (cм)
Види трикутників за кутами Гострокутний Прямокутний Тупокутний
Чому дорівнює сума трьох кутів трикутника? Сума кутів трикутника завжди дорівнює 180°
Нерівність трикутника Чи можна намалювати трикутник, сторони якого будуть дорівнювати 2 см, 3 см і 6 см? Будь-яка сторона трикутника менша від суми двох інших його сторін
Онлайн завдання