Десяткові дроби

Завдання, приклади і вправи до теми Округлення десяткових дробів 5 клас НУШ

1. Округліть дроби до одиниць:

1) 3,1;
4) 3,38;
7) 616,345;
10) 5056,4443;
13) 4,5;
2) 61,64;
5) 528,734;
8) 3447,989;
11) 0,9;
14) 30,89;
3) 420,833;
6) 5310,578;
9) 39,5;
12) 69,64;
15) 719,543.

2. Округліть дроби до десятих:

1) 22,71;
4) 9,49;
7) 3854,679;
10) 99,6511;
13) 576,1234;
2) 7,65;
5) 653,554;
8) 8,3673;
11) 164,82;
14) 569,321;
3) 152,39;
6) 7,545;
9) 35,632;
12) 189,54;
15) 4358,5499;

3. Округліть дроби до сотих:

1) 123,601;
4) 132,2929;
7) 553,5551;
10) 455,6584;
13) 525,6551;
16) 616,7279;
2) 757,1234;
5) 4599,6432;
8) 59,6749;
11) 56,2929;
14) 67,5050;
17) 78,3546;
3) 919,6551;
6) 991,5327;
9) 596,3129;
12) 495,31545;
15) 4969,9109;
18) 9191,9999.

4. Довжини річок України: Дніпро — 2,285 тис. км, Дністер — 1,362 тис. км, Південний Буг — 0,857 тис. км, Десна — 1,126 тис. км.
Округліть ці числа:
1) до десятих; 2) до сотих.

5. Висоти гір України: Говерла — 2061 м, Роман-Кош — 1545 м, Сивуль — 1816 м. Виразіть висоти цих гір у кілометрах та округліть отримані числа:
1) до десятих; 2) до сотих

6. Які цифри можна поставити замість *, щоб округлення було виконано правильно:

1) 6,9* ≈ 6,9;
4) 51,25* ≈ 51,26;
7) 8,2* ≈ 8,2;
10) 21*,72 ≈ 220;
13) 8*,13 ≈ 82;
2) 35,25* ≈ 35,25;
5) 15,3* ≈ 15,4;
8) 82,*3 ≈ 83;
11) 29,* ≈ 29;
14) 1,13*13 ≈ 1,14.
3) 13,*3 ≈ 13;
6) 548,12*99 ≈ 548,12;
9) 16,0* ≈ 16,0;
12) 19,* ≈ 20;
15) 59,*6 ≈ 59,1

7. Старовинні міри маси – фунт і пуд – дорівнюють відповідно 409,50 г і 16,38 кг. Округліть ці значення:
1) до одиниць; 2) до десятків; 3) до десятих.

8. Старовинні міри довжини – маховий сажень і косий сажень – дорівнюють відповідно 1,76 м і 2,13 м. Округліть ці значення:
1) до одиниць; 2) до десятих.

9. У Галичині у 1787–1856 роках використовували міру довжини СТОПА ГАЛИЦЬКА або ЛЬВІВСЬКА, що дорівнювала 0,2977 м. Округли це число до:
1) десятих; 2) сотих; 3) тисячних.

10. Яку цифру можна поставити замість *, щоб округлення до сотих було правильне:

1) 28,67* ≈ 28,67;
2) 54,52* ≈ 54,53;
3) 25,29*5 ≈ 25,30;
4) 9,13*13 ≈ 9,13?
Математичні настільні ігри