самостійні та тематичні

Результати навчання

Назва роботиОцінка
СР-1. Узагальнення та систематизація знань за курс початкової школи
ТКР-1. Узагальнення та систематизація знань за курс початкової школи
СР-2. Натуральні числа. Порівняння та округлення натуральних чисел
СР-3. Додавання і віднімання натуральних чисел
ТКР-2. Натуральні числа. Порівняння, округлення, додавання і віднімання натуральних чисел
СР-4. Множення натуральних чисел. Властивості множення
СР-5. Квадрат і куб натурального числа. Ділення з остачею
ТКР-3. Множення і ділення натуральних чисел. Квадрат і куб натурального числа. Ділення з остачею
СР-6. Числові і буквені вирази. Формули. Рівняння
СР-7. Текстові задачі. Вправи на всі дії з натуральними числами
ТКР-4. Числові та буквені вирази. Формули. Рівняння. Текстові задачи
СР-8. Відрізок. Промінь, пряма. Координатний промінь
СР-9. Лінійні та стовпасті діаграми. Кут. Трикутник
СР-10. Прямокутник. Квадрат. Рівні фігури.
ТКР-5. Геометричні фігури і величини
СР-11. Дільники та кратні натурального числа. Ознаки подільності. Прості та складені числа
СР-12. Розкладання числа на прості множники. НСД та НСК
ТКР-6. Подільність натуральних чисел
СР-13. Звичайні дроби, порівняння дробів
СР-14. Мішані числа. Додавання і віднімання дробів
ТКР-7. Звичайні дроби
СР-15. Десяткові дроби. Порівняння десяткових дробів
СР-16. Округлення десяткових дробів. Додавання і віднімання десяткових дробів
ТКР-8. Десяткові дроби. Порівняння, округлення, додавання і віднімання десяткових дробів
СР-17. Множення десяткових дробів
СР-18. Ділення на натуральне число і на десятковий дріб
ТКР-9. Множення і ділення десяткових дробів
СР-19. Середнє арифметичне
ТКР-10. Середнє арифметичне. Вправи на всі дії з натуральними числами і десятковими дробами
ТКР-11. Річна діагностична робота
Ім’яСР1ДР1і1і2і3СР2СР3ДР2і1і2і3СР4СР5ДР3і1і2і3СР6СР7ДР4і1і2і3СР8СР9СР10ДР5і1і2і3СР11СР12ДР6і1і2і3СР13СР14ДР7і1і2і3СР15СР16ДР8і1і2і3СР17СР18ДР9і1і2і3СР19ДР10і1і2і3ДР11і1і2і3
Математичні настільні ігри