Геометрія Задачі

Знайти площу чотирикутника, якщо BC+CD=12 (7 – 9 клас)

У чотирикутнику ABCD AB = AD, кути А та С – прямі. Знайдіть площу чотирикутника ABCD, якщо BC + CD = 12 см

Розв’язок задачі

9 клас

8 клас

7 клас

Математичні настільні ігри