Геометрія Задачі

Знайти кут за малюнком

Знайти градусну міру кута

Розв’язок задачі 1

Розв’язок задачі 2

Математичні настільні ігри