Геометрія Задачі

8 клас. Дано прямокутний трикутник ABC, О – центр вписаного кола. Знайти площу

Прямокутний ΔABC, BC = 2, AM = MB, О – центр вписаного кола. ∠МОВ = 90° Знайти S(ABC).

Розв’язок задачі

Математичні настільні ігри