Геометрія Задачі

7 клас. Прямокутник ABCD, MF – перпендикуляр, знайти площу ABCD

Прямокутник ABCD, AK = 12, MF = 3 – перпендикуляр, AF = KC, CD = 9. Знайти S(ABCD)

Розв’язок задачі

Математичні настільні ігри