Онлайн тренажер: Переводимо у правильну/неправильну дріб, спрощуємо звичайні дроби

6 клас

Очки: Рівень ВірноНе вірно

1 5  =   = 
—— ——
2

Чудово

1 дія – знаходження спільного знаменника та додаткових множників

2 + 3 Перевірка
ВірноНе вірно

2 дія – перемножуємо додаткові множники на чисельники

+ Перевірка
zn ВірноНе вірно

3 дія – виконуємо обчислення (додавання або віднімання)

Перевірка
zn ВірноНе вірно

4 дія – спрощуємо дріб, якщо потрібно, та записуємо відповідь на початку

Тренажер Дроби (переведення у неправильну дріб, спрощення дробу)

Перемога

Вітаємо, ви перемогли

Нагадування

Не забувайте скорочувати дріб