Самостійні роботи 6 клас, самостійні та тематичні

Самостійна робота 3 Основна властивість дробу 6 клас НУШ

Самостійна робота № 3 на тему Основна властивість дробу. Скорочення дробу. Зведення дробів до спільного знаменника. Порівняння дробів. Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками. Перевірте свої знання за допомогою онлайн завдань з математики за 6 клас

Введіть свій логін і пароль для подальшої роботи з тестом

Завдання самостійної роботи № 3

Рівень А

1. Скороти дріб \frac{68}{92} .
Чисельник:


Знаменник:
2. Обчисли \frac{5}{8} + \frac{1}{2}
Ціла частина:

Чисельник:

Знаменник:
3. Обчисли \frac{13}{15} - \frac{9}{20}
Чисельник:

Знаменник:

Рівень Б

4. Запиши десятковий дріб 0,48 у вигляді звичайного й результат скороти:
Чисельник:


Знаменник:
5. Розмістити в порядку зростання дроби:
1) \frac{23}{36} ; 2) \frac{1}{2} ; 3) \frac{7}{18} ; 4) \frac{5}{9} ; 5) \frac{1}{3} .
Відповідь у вигляді 12345:
6. Розв’яжи рівняння (x - \frac{7}{12}) + \frac{5}{8} = \frac{19}{24}
Чисельник:

Знаменник:

Рівень В

7. Розв’яжи рівняння \frac{6}{24} = \frac{5}{x - 3}
Відповідь х =

8. Через один кран басейн наповнюється за 20 хв, а через другий – за 15 хв. Яка частина басейну буде не заповнена водою через 3 хв одночасної роботи обох кранів?
Чисельник:

Знаменник:

CР3 Основна властивість дробу. Скорочення дробу