Самостійні роботи 6 клас, самостійні та тематичні

Самостійна робота 20 Прямокутний паралелепіпед. Куб. 6 клас НУШ

Самостійна робота № 20 на тему Прямокутний паралелепіпед. Куб. Об’єм прямокутного паралелепіпеда і куба. Перевірте свої знання за допомогою онлайн завдань з математики за 6 клас

Введіть свій логін і пароль для подальшої роботи з тестом

Завдання самостійної роботи № 20

Рівень А

1. Ребро куба дорівнює 5 см. Знайди площу поверхні й об’єм куба
Площа поверхні куба:

см2

Об’єм куба:
см3
2. Маса 1 см3 срібла наближено дорівнює 10 г. Якою є маса срібного прямокутного паралелепіпеда з вимірами 5 см, 8 см і 9 см?
Відповідь:
г
3. Заповни пропуск: 39 дм3 = _______ л.
Відповідь:
л

Рівень Б

4. Виміри прямокутного паралелепіпеда дорівнюють 14 см, 100 мм і 2 дм. Знайди площу поверхні цього паралелепіпеда.
Відповідь:

см 2
5. Прямокутний паралелепіпед з вимірами 9 см, 120 мм і 15 см розрізали на кубики з ребром 3 см. Скільки кубиків отримали?
Відповідь:
6. Заміни числом букву x, щоб рівність була правильною:
5 дм3 14 см3 = x см3
Відповідь:

Рівень В

7. Куб і прямокутний паралелепіпед мають однакові об’єми. Знайди ребро куба, якщо прямокутний паралелепіпед має виміри 3 см, 6 см і 12 см.
Відповідь:

8. Брусок, що має форму прямокутного паралелепіпеда, потрібно пофарбувати. Виміри бруска дорівнюють 30 см, 20 см і 15 см. Скільки знадобиться фарби, якщо на 1 дм2 поверхні витрачається 5 г фарби?
Відповідь:
9. У скільки разів збільшиться об’єм куба, якщо його ребро збільшити у 4 рази?
Відповідь:

Тест на тему СР20 Прямокутний паралелепіпед. Куб