Самостійні роботи 6 клас, самостійні та тематичні

Самостійна робота 16 Розподільна властивість множення 6 клас НУШ

Самостійна робота № 16 на тему Розподільна властивість множення. Подібні доданки та їх зведення. Перевірте свої знання за допомогою онлайн завдань з математики за 6 клас

Введіть свій логін і пароль для подальшої роботи з тестом

Завдання самостійної роботи № 16

Рівень А

1. Розкрий дужки -7(-4b + 2) .

1) -28b + 14
2) -28b - 2

3) 28b + 14

4) 28b - 14

Номер відповіді:
2. Винеси за дужки спільний множник 9mx - 9my
1) 9(mx - my);
2) 9m(x + y) ;
3) 9m(x - y) ;
4) 9(mx + my).
Номер відповіді:
3. Зведи подібні доданки: -14x - 12y + 11x + y.
1) -25x - 12y;
2) -14;
3) -3x - 11y ;
4) -26xy + 12xy .
Номер відповіді:

Рівень Б

4. Розкрий дужки: (2\frac{1}{5}n - \frac{1}{10}m + 3\frac{3}{5}p) ⋅ 20.
1) 114nmp;
2) 44n - 2m + 72p;
3) \frac{11}{20}nmp;
4) 22n - 21m + 23p.
Номер відповіді:

5. Винести за дужки спільний множник 6nm + 12nx - 18n .
1) 6(nm + 2nx - 3n);
2) 3n(2m + 4x - 6);
3) n(6m + 12x - 18);
4) 6n(m + 2x - 3).
Номер відповіді:
6. Зведи подібні доданки -1\frac{4}{9}b + 9\frac{1}{2}c + 2\frac{1}{6}b - 10c.
1) \frac{13}{18}b - \frac{1}{2}c;
2) 1\frac{1}{6}bc;
3) 13b - c;
4) -\frac{13}{18}b + \frac{1}{2}.
Номер відповіді:

Рівень В

7. Обчисли зручним способом: 5.4 ⋅ 3\frac{5}{9} - 5.4 ⋅ (-6\frac{7}{9}) + 5.4.
1) 5.4 ⋅ (3\frac{5}{9} + 6\frac{7}{9} + 1) = 61\frac{1}{5};
2) 5.4 ⋅ 3\frac{5}{9} - 5.4 ⋅ (-6\frac{7}{9} + 5.4) = 61\frac{1}{5};
3) 5.4 ⋅ (3\frac{5}{9} - (-6\frac{7}{9})) + 5.4 = 61\frac{1}{5};
4) (5.4 + 5.4 + 5.4) ⋅ (3\frac{5}{9} - (-6\frac{7}{9}) = 61\frac{1}{5}.
Номер відповіді:

8. Знайди периметр многокутника, зображеного на малюнку, якщо a = 1,7 см, b = 2,3 см.
Відповідь:
см
9. Знайди значення виразу 40x - (12x + 7y), якщо 4x - y = -1.5.
Відповідь:

Тест на тему СР16 Розподільна властивість множення. Подібні доданки та їх зведення