Самостійні роботи 6 клас, самостійні та тематичні

Самостійна робота 13 Додавання раціональних чисел 6 клас НУШ

Самостійна робота № 13 на тему Додавання чисел. Властивості додавання раціональних чисел. Перевірте свої знання за допомогою онлайн завдань з математики за 6 клас

Введіть свій логін і пароль для подальшої роботи з тестом

Завдання самостійної роботи № 13

Рівень А

1. Знайди значення суми -4\frac{5}{7} + (-5\frac{2}{7}) .
Відповідь:

2. Обчисли -6,9 + 7,2
Відповідь:
3. Знайди значення суми a + c, якщо a = 20, c = -38.
Відповідь:

Рівень Б

4. Обчисли -3\frac{1}{2} + (-2.5)
Відповідь:

5. Знайдіть значення суми a + (b + c) , якщо a = -36, b = 2.1, c = -3.1.
Відповідь:
6. Спростити вираз -8.4 + x + 2.6 + (-5.2) + x + 4.8 і знайди його значення, якщо x = 2,7.
Відповідь:

Рівень В

7. Добери таке число, щоб утворилася правильна рівність -6 + ... = -19
Відповідь:

8. До суми чисел 1,25 і -5 додай число, обернене до числа 1\frac{1}{3}
Відповідь:
9. Знайди значення виразу ||-a + b + (-9)| + a + (-b)| , якщо a = -5\frac{2}{3} ; b = 3\frac{1}{6}
Ціла частина:

Чисельник:

Знаменник:

Тест на тему СР13 Додавання раціональних чисел