Самостійні роботи 6 клас, самостійні та тематичні

Самостійна робота 12 Модуль числа. Порівняння раціональних чисел 6 клас НУШ

Самостійна робота № 12 на тему Модуль числа і порівняння раціональних чисел. Перевірте свої знання за допомогою онлайн завдань з математики за 6 клас

Введіть свій логін і пароль для подальшої роботи з тестом

Завдання самостійної роботи № 12

Рівень А

1. Знайди |а|, якщо а = -5,43.
Відповідь:

2. Обчисли |-4,84| – |1,97|
Відповідь:
3. Запиши в порядку зростання числа:
1) -5,2; 2) 0,9; 3) -4,8; 4) -5,3; 5) 0,7; 6) – 4,08.
Відповідь у вигляді 1234:

Рівень Б

4. Обчисли значення виразу 2|x|-|y|, якщо х = -2,6, у = 3,7
Відповідь:

5. Знайди a, якщо -|a| = 0.
Відповідь:
6. Запиши в порядку спадання числа, протилежні числам: 1) -3,18; 2) 4,9; 3) -0,3; 4) 0,18; 5) -3,08; 6) 3,4.
Відповідь у вигляді 1234:

Рівень В

7. На координатній прямій позначено числа a і b. На яких малюнках |a| \gt |b|?
Відповідь у вигляді 1234:

8. Скільки є цілих чисел, при яких буде правильною нерівність |y| \lt 1000 \frac{1}{1000}
Відповідь:
9. Обери усі цілі значення змінної y, які одночасно задовольняють нерівності -5.6 \lt y ≤ 2.4 і -7 ≤ y ≤ 1
1) -5; -4; -3
2) -5; -4; -3
3) -5; -4; -3
4) -5; -4; -3
5) -5; -4; -3
Номер відповіді:

Тест на тему СР12 Модуль числа і порівняння раціональних чисел