Самостійні роботи 6 клас, самостійні та тематичні

Самостійна робота 11 Додатні та від’ємні числа. Цілі числа 6 клас НУШ

Самостійна робота № 11 на тему Додатні та від’ємні числа. Число 0. Координатна пряма. Протилежні числа. Цілі числа. Раціональні числа. Перевірте свої знання за допомогою онлайн завдань з математики за 6 клас

Введіть свій логін і пароль для подальшої роботи з тестом

Завдання самостійної роботи № 11

Рівень А

1. Запиши покази термометрів на малюнках
Мал. 1:


Мал. 2:
2. Задано точки
1) М(3,26); 2) N(-4\frac{2}{9}); 3) К(-1);
4) L(5); 5) Т(-3,918), 6) Q(10\frac{1}{4}).
Запиши точки, які розміщено ліворуч від початку відліку.
Відповідь у вигляді 1234:
3. Запиши число, протилежне числу -8,92.
Відповідь:

Рівень Б

4. Термометр показує температуру -8 °C. Яку температуру покаже цей термометр, якщо температура знизиться на 5 °C?
Відповідь:

°C
5. Точку А(-6) перемістили праворуч на 11 одиниць і отримали точку В. Потім точку В перемістили ліворуч на 9 одиниць і отримали точку С. Знайди координати точки С.
Відповідь:
6. Знайди число, протилежне частці чисел 4,8 і 3.
Відповідь:

Рівень В

7. Під час пригод у великому торговому центрі, Гаррі піднявся на 9 сходинок ескалатора і опинився на відстані 11 сходинок від свого друга Рона. Скільки сходинок було між друзями спочатку?
Відповідь:

8. На координатній прямій позначено Точки А(-2), В(0), С(5,5), D(-3). Знайди в одиничних відрізках відстань від точки А до інших точок.
АВ:

АС:

АD:
9. Запиши число, що дорівнює даному: -(-(-(-11)))
Відповідь:

Тест на тему СР11 Додатні та від’ємні числа. Цілі числа