Самостійні роботи 6 клас, самостійні та тематичні

Самостійна робота 10 Коло. Довжина кола. Круг. Площа круга 6 клас НУШ

Самостійна робота № 10 на тему Коло. Довжина кола. Круг. Площа круга. Круговий сектор. Кругові діаграми. Перевірте свої знання за допомогою онлайн завдань з математики за 6 клас

Введіть свій логін і пароль для подальшої роботи з тестом

Завдання самостійної роботи № 10

Рівень А

1. Обчисли довжину кола, якщо його діаметр дорівнює 9 см. (π ≈ 3,14)
Відповідь:

см.
2. Обчисли площу круга, радіус якого дорівнює 5 см. (π ≈ 3,14)
Відповідь:
см2.
3. Обчисли кут сектора, якщо він від повного кута становить \frac{3}{20}
Відповідь:

Рівень Б

4. Довжина кола дорівнює 37,68 см. Знайди радіус кола, вважаючи π ≈ 3,14?
Відповідь:

5. На малюнку два кола зі спільним центром – точкою О – мають радіуси 11 см і 9 см. Знайди довжини відрізків BD, AB, CB
BD =
см.

AB =
см.

CB =
см.
6. Радіус одного кола, зображеного на малюнку, дорівнює 7 см, а другого – 5 см. Обчисли площу кільця, утвореного цими колами. (π ≈ 3,14).
Відповідь:
см2.

Рівень В

7. Петрик отримав у подарунок електровелосипед. У цього велосипеда були колеса діаметром 70 см. Одного дня Петрик помітив, що його велосипед робить 120 обертів колеса за хвилину. Знайди швидкість велосипеда в кілометрах за годину.
Відповідь (округли до десятих):

км/год
8. Радіус одного круга дорівнює 10 см, а другого – 5 см. У скільки разів площа першого круга більша, ніж площа другого круга?
Відповідь:
9. У крузі, радіус якого дорівнює 12 см, проведено два радіуси, які утворюють кут 45°. У скільки разів площа одного із секторів більша за площу іншого?
Відповідь:

Тест на тему СР10 Коло. Довжина кола. Круг. Площа круга.