Подільність натуральних чисел

Завдання, приклади і вправи до теми Розкладання чисел на прості множники НУШ

Т.Л. Корнієнко, В.І. Фіготіна Математичні диктанти. Математика 5-6 класи

І варіант

1. Будь-яке складене число можна розкласти…

2. Чи є розкладанням на прості множники добуток 1 ⋅ 5?

3. Чи є розкладанням на прості множники добуток 23 ⋅ 3 ⋅ 11 ⋅ 23?

4. Розкладіть на прості множники число 4.

5. Розкладіть на прості множники число 12.

6. Число 42 є добутком простих чисел…

7. Знайдіть число, розкладанням якого на прості множники є добуток чисел 3, 5 і 7.

8. Запишіть усі дільники числа 2 ⋅ 2 ⋅ 5.

9. Чому дорівнює частка від ділення числа 2 ⋅ 2 ⋅ 2 ⋅ 3 ⋅ 3 ⋅ 7 на число 2 ⋅ 2 ⋅ 3 ⋅ 7?

10. Запишіть усі двоцифрові числа, у розкладанні яких на прості множники є число 17.

11. Запишіть усі двоцифрові числа, розкладання яких на прості множники складається із трьох однакових множників.

12. Використовуючи таблицю простих чисел, знайдіть усі числа, які розкладаються на два двоцифрові прості множники, один із яких більший за другий на 2.

ІІ варіант

1. Розкласти число на прості множники означає…

2. Чи є розкладанням на прості множники добуток 2 ⋅ 3 ⋅ 25?

3. Чи є розкладанням на прості множники добуток 2 ⋅ 32 ⋅ 5 ?

4. Розкладіть на прості множники число 9.

5. Розкладіть на прості множники число 18.

6. Число 30 є добутком простих чисел…

7. Знайдіть число, розкладанням якого на прості множники є добуток чисел 2, 3 і 7.

8. Запишіть усі дільники числа 3 ⋅ 5 ⋅ 7.

9. Чому дорівнює частка від ділення числа 3 ⋅ 5 ⋅ 5 ⋅ 13 ⋅ 17 ⋅ 19 на число 3 ⋅ 13 ⋅ 19?

10. Запишіть усі двоцифрові числа, у розкладанні яких на прості множники є число 23.

11. Запишіть усі двоцифрові числа, розкладання яких на прості множники складається із двох однакових множників.

12. Використовуючи таблицю простих чисел, знайдіть усі числа, які розкладаються на два двоцифрові прості множники, різниця яких дорівнює 4?

Математичні настільні ігри