Подільність натуральних чисел

Завдання, приклади і вправи до теми Найбільший спільний дільник НУШ

Відповіді до завдань і файл для друку доступно для зареєстрованих користувачів Реєстрація

Т.Л. Корнієнко, В.І. Фіготіна Математичні диктанти. Математика 5-6 класи

Частина 1

І варіант

1. Найбільше натуральне число, на яке ділиться кожне із даних чисел, називають…

2. Натуральні числа називаються взаємно простими, якщо…

3. Чи є число 3 спільним дільником чисел 27 і 54?

4. Знайдіть найбільший спільний дільник чисел 2 і 8.

5. Чи є взаємно простими числа 6 і 9?

6. Серед чисел 2, 9, 15 і 20 вкажіть усі пари взаємно простих чисел.

7. Чи може число, взаємно просте із числом 15, ділитися на 3?

8. Чи є правильним твердження, що будь-які два парні числа не є взаємно простими?

9. Знайдіть НСД чисел m і n, якщо m = 2 ⋅ 2 ⋅ 3 ⋅ 5 ⋅ 5, n = 2 ⋅ 5 ⋅ 5 ⋅ 7.

10. Знайдіть НСД чисел 42 і 55.

11. Число a є добутком множників 25, 7 і 11. Знайдіть найбільший спільний дільник чисел a і 70.

12. Між учнями шостого класу розділили порівну 155 зошитів і 62 ручки. Скільки учнів у цьому класі?

ІІ варіант

1. Найбільшим спільним дільником даних чисел називають…

2. Два числа, найбільший спільний дільник яких дорівнює 1, називають…

3. Чи є число 3 спільним дільником чисел 72 і 45?

4. Знайдіть найбільший спільний дільник чисел 15 і 3.

5. Чи є взаємно простими числа 6 і 8?

6. Серед чисел 12, 14, 33 і 25 вкажіть усі пари взаємно простих чисел.

7. Чи може число, взаємно просте із числом 15, ділитися на 5?

8. Чи є правильним твердження, що будь-які два прості числа є взаємно простими?

9. Знайдіть НСД чисел m і n, якщо m = 3 ⋅ 7 ⋅ 7 ⋅ 7 ⋅ 11, n = 2 ⋅ 7 ⋅ 7 ⋅ 41.

10. Знайдіть НСД чисел 28 і 39.

11. Число b є добутком множників 22, 73 і 13. Знайдіть найбільший спільний дільник чисел b і 70.

12. Яку найбільшу кількість однакових подарунків можна скласти із 48 цукерок і 36 мандаринів, щоб використати всі цукерки та мандарини?

Частина 2

І варіант

1. Чи є взаємно простими числа 3 і 1000?

2. Чи є взаємно простими числа 14332 і 1856?

3. Знайдіть НСД чисельника і знаменника дробу \frac{18}{132} .

4. Запишіть усі правильні дроби зі знаменником 8, у яких чисельник і знаменник — взаємно прості числа.

5. Чи є числа 380 і 399 взаємно простими?

6. Запишіть два довільні числа, НСД яких дорівнює 14.

7. Знайдіть НСД чисел 18, 24 і 36.

8. Знайдіть три значення a, при яких НСД чисел 18 і a є число 6.

9. Із цифр 2, 3, 4 складіть усі можливі двоцифрові числа та випишіть із них пари взаємно простих.

10. Доведіть, що числа 364 і 495 є взаємно простими.

11. На автомобілі завантажили 96 контейнерів із картоплею і 64 контейнера з капустою. Скільки завантажили автомобілів, якщо відомо, що їх було не менше 20 і на кожному кількість контейнерів із картоплею й контейнерів із капустою однакова?

12. Купили 96 шоколадок, 72 апельсина та 84 банана. Яку найбільшу кількість однакових подарунків можна із них скласти? Скільки шоколадок, апельсинів і бананів буде в кожному подарунку?

ІІ варіант 1. Чи є взаємно простими числа 7 і 4000?

2. Чи є взаємно простими числа 40302 і 8001?

3. Знайдіть НСД чисельника та знаменника дробу \frac{72}{96} .

4. Запишіть усі неправильні дроби зі знаменником 12, у яких чисельник і знаменник — взаємно прості числа.

5. Чи є числа 9015 і 837 взаємно простими?

6. Запишіть два довільні числа, НСД яких дорівнює 18.

7. Знайдіть НСД чисел 30, 45 і 90.

8. Знайдіть три значення b, при яких найбільшим спільним дільником чисел 15 і b є число 5.

9. Запишіть три пари двоцифрових складених чисел, які були б взаємно простими.

10. Доведіть, що числа 945 і 572 є взаємно простими.

11. Школам виділили 92 англо-українських і 138 орфографічних словників. Скільки було шкіл, якщо відомо, що їх не менше 25 і кожна школа одержала однакову кількість словників кожного виду?

12. Для букетів купили 390 ромашок, 312 айстр і 156 жоржин. Яку найбільшу кількість букетів можна скласти, щоб у всіх букетах квітів кожного виду була однакова кількість? Скільки квіток кожного виду ввійде в букет?