Подільність натуральних чисел

Завдання, приклади і вправи до теми Дільники і кратні натурального числа НУШ

Т.Л. Корнієнко, В.І. Фіготіна Математичні диктанти. Математика 5-6 класи

І варіант

1. Будь-яке натуральне число, на яке ділиться дане натуральне число, називають…

2. Чи є правильним твердження, що число 9 — дільник числа 63?

3. Чи є правильним твердження, що число 8 — дільник числа 46?

4. Чи є правильним твердження, що число 44 — дільник числа 11?

5. Дано рівність 16 ⋅ 15 = 240. Які із чисел 16, 15, 240 є дільниками і яких чисел?

6. Яке число є найбільшим дільником числа 13150?

7. Яке число є найменшим дільником числа 13150?

8. Які із чисел 1, 3, 4, 5, 10, 12, 16, 18 є дільниками числа 15?

9. Перевірте, чи є число 18 дільником числа 450.

10. Запишіть усі дільники числа 24.

11. Запишіть усі трицифрові числа, які є меншими від 300 і для яких число 75 є дільником.

12. Чи може продавець дати здачу 2 грн 45 к. монетами по 25 к.?

13. Число a називається кратним числу b, якщо…

14. Для будь-якого натурального числа a кожне із чисел a⋅1, a⋅2, a⋅3 тощо є…

15. Запишіть числа: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12. Випишіть числа, кратні числу 4.

16. Запишіть чотири числа, кратні числу 9.

17. Із пар чисел 24 і 4; 10 і 3; 15 і 30 випишіть ті, у яких перше число кратне другому.

18. Запишіть усі числа, які менше 145 і кратні 35.

19. Числа, кратні 2, закінчуються…

20. Знайдіть найбільше двоцифрове число, кратне 29.

21. Запишіть числа: 8, 12, 34, 48. Усі ці числа кратні числу…

22. Запишіть усі двоцифрові непарні числа, які менше 50 і кратні числу 7.

23. Якою може бути остання цифра числа, кратного числу 561?

24. Скільки існує трицифрових чисел, кратних числу 73?

ІІ варіант

1. Якщо натуральне число a ділиться без остачі на натуральне число b, то число b називають…

2. Чи є правильним твердження, що число 8 — дільник числа 72?

3. Чи є правильним твердження, що число 9 — дільник числа 53?

4. Чи є правильним твердження, що число 55 — дільник числа 5?

5. Дано рівність 16 ⋅ 45 = 720. Які із чисел 16, 45, 720 є дільниками і яких чисел?

6. Яке число є найменшим дільником числа 21350?

7. Яке число є найбільшим дільником числа 21350?

8. Які із чисел 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 18 є дільниками числа 18?

9. Перевірте, чи є число 23 дільником числа 759.

10. Запишіть усі дільники числа 54.

11. Запишіть усі трицифрові числа, які є меншими від 300 і для яких число 50 є дільником.

12. Жителі острова поділили між собою порівну 48 кокосових горіхів. Скільки може бути жителів на острові?

13. Будь-яке натуральне число, що ділиться на дане натуральне число, називають…

14. Якщо число a кратне числу b і число c кратне числу b, то сума чисел a і c…

15. Запишіть числа: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12. Випишіть числа, кратні числу 3.

16. Запишіть чотири числа, кратні числу 8.

17. Із пар чисел 9 і 3; 16 і 48; 28 і 56 випишіть ті, у яких перше число кратне другому.

18. Запишіть усі числа, які менше 100 і кратні 28.

19. Числа, кратні 5, закінчуються…

20. Знайдіть найменше трицифрове число, кратне 46.

21. Запишіть числа: 9, 12, 33, 48. Усі ці числа кратні числу…

22. Запишіть усі двоцифрові парні числа, які менше 50 і кратні числу 7.

23. Якою може бути остання цифра числа, кратного числу 562?

24. Скільки існує трицифрових чисел, кратних числу 64?

Математичні настільні ігри