Середнє арифметичне

Задачі та вправи на всі дії з натуральними числами і десятковими дробами 5 клас

Завантажити завдання до теми Задачі та вправи на всі дії з натуральними числами і десятковими дробами для друку доступно для зареєстрованих користувачів Реєстрація

1. Виконай дію:

1) 5,8 + 3,9;2) 8,9 + 28,32;3) 5,248 + 248,6;
4) 8,6 – 3,8;5) 5,48 – 3,8;6) 6,4 – 5,256.

2. Обчисли:

1) 24 ⋅ 0,75;2) 3,6 ⋅ 5,7;3) 6,03 ⋅ 400;
4) 2,8 : 4;5) 9,18 : 2,7;6) 9,1 : 13.

3. Запиши у вигляді десяткового дробу:

7 \frac{4}{10} ; \frac{914}{100} ; \frac{8}{1000} ; 17 \frac{348}{10000} ;

4. Порівняй:

1) 5,989 і 6,11;2) 8,459 і 8,45;
3) 10,38 і 10,380;4) 0,589 і 0,588.

5. Знайди значення виразу:
1) 24 ⋅ (3,5 – 0,8);
2) (3,8 + 2,2) : 5;
3) (6,58 + 1,28) ⋅ 10;
4) (8,68 – 7,96) : 10;
5) (5,48 – 4,91) ⋅ (15,7 – 5,7);
6) (6,53 + 2,78) : (4,8 +5,2);

6. Знайди значення виразу 5x – 2,3y, якщо x = 3,7, y = 3.

7. Розв’яжи рівняння:

1) x + 20,4 = 21,8;
3) 4,8 – х = 2,05;
5) х : 6,3 = 2,8;
2) х – 4,53 = 4,6;
4) 4х = 6,4;
6) 8,5 : х = 2,5.

8. Порівняй величини:

1) 0,8 т і 8 ц;
2) 0,8 ц і 78 кг;
3) 0,6 м і 6 см;
4) 0,9 дм і 9 см.

9. Відстань від Полтавки до Гуляйполя велосипедист, що рухався зі швидкістю 18 км/год, проїхав за 1,7 год. На зворотному шляху велосипедист їхав зі швидкістю 15 км/год. За який час велосипедист подолав відстань від Гуляйполя до Полтавки.

10. Катер рухався спочатку озером 3 год зі швидкістю 17,9 км/год, а потім 2,4 год річкою за течією. Швидкість течії дорівнює 2,3 км/год. Яку відстань подолав катер?

11. Виконай дії:
1) (5,46 + 6,41) ⋅ 13 – 527,58 : 18;
2) 13,68 : 3,6 – 7 : 25 + 0,846.

12. Запиши в порядку спадання числа: 6,45; 6,54; 6,444; 65,4; 6,454; 6,545.

13. Розв’яжи рівняння:
1) х + 4,53 = 2,56 + 3,48;
2) х – 3,58 = 4,61 – 2,98;
3) х – (0,3 + 0,58) = 4,53;
4) (11,6 + 6,3) – х = 2,9.

14. Накресли координатний промінь, узявши за одиничний відрізок 10 клітинок. Познач на ньому точки Q(0,5), W(0,9), E(1,8), R(2,2).

15. Округли до:
1) одиниць: 59,68; 48,45;
2) десятих: 0,644; 8,86;
3) сотих: 18,796; 16,431.

16. Що більше: різниця чисел 5,9 і 2,8 чи добуток чисел 2,6 і 1,2? На скільки?

17. Магазин продав 11,2 ц борошна за три дні. Першого дня продали \frac{3}{7} цієї кількості, а другого – на 1,8 ц більше. Скільки центнерів борошна магазин продавав щодня?

18. Знайти периметр рівнобедреного трикутника, основа якого дорівнює 2,7 см, а бічна сторона в 1,4 раза більша за основу.

19. Довжина прямокутника дорівнює 16,8 см, а ширина становить \frac{3}{8} довжини. Знайди периметр і площу прямокутника.

20. Спрости вираз 6y + 2,8y – 8,3y і знайди його значення, якщо y = 5,3.

21. Довжина прямокутного паралелепіпеда дорівнює 24,6 см. Ширина становить \frac{2}{5} довжини, а висота є середнім арифметичним довжини і ширини. Знайди об’єм прямокутного паралелепіпеда. Відповідь округлить до сотих.

22. З міста у село одночасно назустріч один одному виїхало два автомобілі. У одного з автомобілів була швидкість 75 км/год, а в іншого – 84,3 км/год. Через 2,5 год один з автомобілів прибув у місто. Скільки іншому автомобілю залишилося проїхати до села.

23. Розв’яжи рівняння:
1) 6,54x – 3,48x = 7,65;
2) 4,6x + 2,8x – 3,8 = 14,7;
3) 3,8(4,9 – x) = 2,66;
4) (10 – 4x) : 0,05 = 93.

24. З одного пункту одночасно у протилежних напрямах вийшло два пішоходи зі швидкостями 3,5 км/год і 4,9 км/год. Через який час відстань між пішоходами буде 13,44 км?

25. Турист за перші три години пройшов 14,6 км, а за дві наступні – 0,75 цієї відстані. Знайди середню швидкість туриста.

26. Катер пройшов 61,4 км за течією річки за 2 год. Який шлях він пройде проти течії річки за 3 год, якщо швидкість течії дорівнює 2,7 км/год?

27. Власна швидкість човна в 11 разів більша за швидкість течії. Рухаючись проти течії, човен за 2,6 год проплив 48,1 км. Знайди власну швидкість човна і швидкість течії.

28. Учениця прочитала 0,15 усієї книжки, а потім ще 0,6 решти. Після цього виявилося, що учениця прочитала на 64 сторінки більше, ніж їй залишилося. Скільки сторінок у книжці?