Самостійні роботи 1 семестр 5 клас, самостійні та тематичні

Самостійна робота 2: Натуральні числа, порівняння та округлення. Математика 5 клас НУШ

Самостійна робота на тему Натуральні числа, порівняння та округлення. Перевірте свої знання за допомогою онлайн завдань з математики за 5 клас

1. Запиши цифрами число вісім мільйонів чотирнадцять тисяч чотириста вісімнадцять


Відповідь:

2. Округли число 8385 до десятків

Відповідь:

3. Округли число 342342 до тисяч

Відповідь:

4. Округли число 8953 до найвищого розряду

Відповідь:

5. Порівняй значення виразів

Код перевірки:

6. Розв’яжи рівняння. Обчисли суму k + m + n та округли її до сотень.

k – 6398 = 5886 ; m : 268 = 41 ; 47328 : n = 32 .

Відповідь:
Самостійна робота 2 Натуральні числа, порівняння та округлення. 5 клас