Самостійні роботи 1 семестр 5 клас, самостійні та тематичні

Самостійна робота 9: Лінійні та стовпчасті діаграми. Кут. Трикутник 5 клас

Самостійна робота на тему Лінійні та стовпчасті діаграми. Кут. Трикутник. Перевірте свої знання за допомогою онлайн завдань з математики за 5 клас

1. Користуючися стовпчастою діаграмою, визнач кількість гуртківців у 5-Г класі

Відповідь:

2. За поданим малюнком знайди градусну міру кута MON.

Відповідь:

3. Периметр рівнобедреного трикутника дорівнює 48 см, а довжина основи – а см. Склади вираз для обчислення довжини бічної сторони трикутника.

1) (48 + а) : 2
2) (48 - а) : 2
3) (48 : 2) - а
4) (а : 2) + 48

Номер відповіді:

4. Периметр рівнобедреного трикутника дорівнює 48 см, а довжина основи – а см. Обчисли довжину бічної сторони трикутника, якщо а = 20.

Відповідь:

5. Кут COF у 4 рази менший за кут FOD. Знайди градусну міру кута COF, якщо ∠СOD = 110°.

Відповідь:
Самостійна робота 9 Лінійні та стовпчасті діаграми. Кут. Трикутник. 5 клас
Математичні настільні ігри