Самостійні роботи 1 семестр 5 клас, самостійні та тематичні

Самостійна робота 8: Відрізок, промінь, пряма. Математика 5 клас НУШ

Самостійна робота на тему Відрізок, промінь, пряма. Перевірте свої знання за допомогою онлайн завдань з математики за 5 клас

1. Яка з точок на координатному промені відповідає числу 5

1) M;
2) L;
3) K;
4) N;

Номер відповіді:

2. Обери малюнок, який відповідає умові: Промінь з початком у точці С. На ньому позначено довільну точку А. На промені відкладено відрізок СТ, так що СТ > CA

1) 2) 3) 4) Номер відповіді:

3.Довжина одиничного відрізка координатного променя дорівнює 3 см. На цьому промені позначено точки В(32) і D(38). Знайди довжину відрізка BD у см.

Відповідь:

4. Довжина відрізка АС втричі більша за довжину відрізка СК. Знайди довжину відрізка АС, якщо АК = 52 см.

Відповідь:
Самостійна робота 8 Відрізок, промінь, пряма. 5 клас
Математичні настільні ігри