Самостійні роботи 2 семестр 5 клас, самостійні та тематичні

Самостійна робота 19 Середнє арифметичне 5 клас

Самостійна робота на тему Середнє арифметичне, Вправи на всі дії з натуральними числами і десятковими дробами. Перевірте свої знання за допомогою онлайн завдань з математики за 5 клас

Увага! Десяткову частину відокремлюємо крапкою!

1. За 3 дні військові викопали 113,4 м траншеї. Скільки метрів траншеї в середньому викопували військові щодня?

Відповідь:

2. Знайди значення виразу (15,4 - 3,2) ⋅ (6,3 + 3,7) .

Відповідь:

3. Сирогриз разом з Пружинкою за 3 години з’їли 2,17 кг сиру, а потім ще за 4 години з’їли 2,87 кг сиру. Знайди середню кількість сиру, яку з’їдали миші-рятівники за 1 годину.

Відповідь:

4. Від деякого числа відняли його \frac{2}{10} і в результаті отримали 34,2. Знайди це число.

Відповідь:
Самостійна робота 19 Середнє арифметичне 5 клас