012 номера 155, 161 за підручником Істер 5 клас НУШ

Натуральні числа

155. Порівняй значення виразів
1) 234 : 9 + 12 і (49 – 25) ⋅ 2
2) (27 + 37) : 4 і 38 – 91 : 7


Код перевірки

161. Запиши у вигляді подвійної нерівності твердження:
1) число 12 більше за 10, але менше від 20;
2) число a менше від 15, але більше за 10.


Код перевірки