Натуральні числа

Завдання, приклади і вправи до теми Властивості множення натуральних чисел 5 клас

Завдання взяти з підручників математики 5 класу авторів: О. Істер, В. Кравчук, Н. Тарасенкова, А. Мерзляк. 2022 НУШ

Переставна і сполучна властивості множення

1. Не виконуючи множення, порівняй значення виразів:
1) 378 ⋅ 12 та 378 ⋅ 13;
2) 407 ⋅ 52 та 405 ⋅ 52;
3) 2573 ⋅ 15 та 2575 ⋅ 18;
4) 8597 ⋅ 10 та 8597 ⋅ 9 + 1.

2. Не виконуючи множення, порівняй значення виразів:
1) 573 ⋅ 293 та 573 ⋅ 290;
2) 4072 ⋅ 115 та 4101 ⋅ 115;
3) 3012 ⋅ 13 та 3009 ⋅ 12;
4) 4112 ⋅ 6 та 4112 ⋅ 7 – 1.

3. При яких значеннях х можлива рівність:
1) х ⋅ 9 = 9;
2) х ⋅ 11 = 0;
3) 1 ⋅ х = 1?

4. При яких значеннях a можлива рівність:
1) a ⋅ 1 = a;
2) 0 ⋅ a = a;
3) a ⋅ a = a;
4) a ⋅ a = 25;
5) a ⋅ 7 = a;
6) 0 ⋅ a = 0?

5. Обчисли (усно):
1) 572 ⋅ 10;
2) 100 ⋅ 7982;
3) 1000 ⋅ 52;
4) 8 ⋅ 7 ⋅ 5;
5) 7 ⋅ 20 ⋅ 5;
6) 4 ⋅ 91 ⋅ 25;
7) 43 ⋅ 125 ⋅ 8;
8) 5 ⋅ 9 ⋅ 2 ⋅ 6;
9) 10 ⋅ 2 ⋅ 7 ⋅ 50.

6. Обчисли зручним способом:
1) 4 ⋅ 89 ⋅ 25;
2) 2 ⋅ 472 ⋅ 5;
3) 5 ⋅ 61 ⋅ 4;
4) 50 ⋅ 15 ⋅ 2;
5) 125 ⋅ 14 ⋅ 8;
6) 8 ⋅ 36 ⋅ 25.

7. Обчисли зручним способом:
1) 25 ⋅ 17 ⋅ 4;
2) 5 ⋅ 137 ⋅ 20;
3) 6 ⋅ 5 ⋅ 39;
4) 500 ⋅ 19 ⋅ 2;
5) 8 ⋅ 685 ⋅ 125;
6) 80 ⋅ 113 ⋅ 5.

8. Спрости вираз:
1) 6 ⋅ 7 ⋅ b;
2) 8 ⋅ 9а;
3) 3 ⋅ a ⋅ 4 ⋅ b;
4) 5x ⋅ 7у;
5) 3 ⋅ т ⋅ 2а ⋅ 7 ⋅ t;
6) 2а ⋅ 3z ⋅ 4n.

9. Спрости вираз:
1) 8 ⋅ 7 ⋅ х;
2) 17х ⋅ 2;
3) 5 ⋅ х ⋅ 9 ⋅ m;
4) 9а ⋅ 11b;
5) 5 ⋅ х ⋅ 9 ⋅ 8 ⋅ а ⋅ т;
6) 10b ⋅ 20с ⋅ 17р.

10. Спрости вираз 5a ∙ 20 та знайди його значення, якщо a = 195.

11. Спрости вираз 5b ∙ 17a та знайди його значення, якщо a = 4, b = 100.

12. Спрости вираз і знайди його значення:
1) 125х ⋅ 4, якщо x = 27;
2) 4р ⋅ 25k, якщо р = 20, k = 113.

13. Обчисли зручним способом (зразок: 48 ∙ 25 = (12 ∙ 4) ∙ 25 = 12 ∙ (4 ∙ 25) = 12 ∙ 100 = 1200).
1) 50 ∙ 12;
2) 15 ∙ 140;
3) 24 ∙ 3 ∙ 125.

14. Обчисли зручним способом:
1) 48 ⋅ 125;
2) 400 ⋅ 25;
3) 140 ⋅ 35;
4) 50 ⋅ 32 ⋅ 5.

15. Обчисліть усно зручним способом:
1) 9 · 2 · 5;
3) (2 · 16) · 5;
2) 25 · 7 · 4;
4) 25 · (4 · 22).

16. Виконайте множення:
1) 76 · 10;
5) 96 543 · 100;
2) 34 · 1000;
6) 140 · 10;
3) 321 · 10;
7) 100 · 10;
4) 100 · 984;
8) 1000 · 65 000.

17. Виконайте множення:
1) 45 · 10;
2) 1000 · 906;
3) 1000 · 1000;
4) 100 · 111 000.

18. Обчисліть зручним способом:
1) 156 · 2 · 5;
3) 74 · 125 · 8;
5) 50 · (245 · 20);
2) 25 · 37 · 4;
4) (50 · 68) · 2;
6) 40 · (496 · 25).

19. Обчисліть зручним способом:
1) 2 · 44 · 5;
3) (241 · 8) · 125;
2) 40 · 72 · 25;
4) 20 · (84 · 5).

20. Спростіть вираз. Назвіть коефіцієнт в одержаному виразі.
1) 8 · а · 4 · b;
4) 7x · 5y · 2;
2) 16 · c · 5 · d;
5) 5p · 3k · 12t;
3) m · 5 · n · 12 · 5;
6) 3ab · 2c · 10.

21. Спростіть вираз. Назвіть коефіцієнт в одержаному виразі.
1) 6 · a · 20 · b;
2) 8 · c · 5 · d · 2;
3) 4m · 7n · 2;
4) 3p · 6k · 4t.

22. Обчисліть зручним способом:
1) 125 · 80 · 2 · 23 654 · 5;
2) 25 · 401 · (125 · 320).

23. Обчисліть зручним способом:
1) 8 · 25 · 10 · 4 · 2365 · 125;
2) 5 · 978 · (125 · 16).

24. Обчисліть зручним способом:
1) 5 ∙ 472 ∙ 2;
2) 4 ∙ 316 ∙ 25;
3) 357 ∙ 20 ∙ 5;
4) 8 ∙ 108 ∙ 125;
5) 259 ∙ 250 ∙ 4;
6) 5 ∙ 7 ∙ 9 ∙ 20.

25. Обчисліть зручним способом:
1) 2 ∙ 17 ∙ 50;
2) 53 ∙ 125 ∙ 8;
3) 5 ∙ 77 ∙ 4 ∙ 5.

26. Спростіть вираз:
1) 8 ∙ 2 ∙ b;
2) 9х ∙ 3;
3) 15 ∙ 4а;
4) 3х ∙ 2у;
5) а ∙ 4b ∙ 8;
6) х ∙ 2 ∙ 4у ∙ z.

27. Спростіть вираз:
1) 4 ∙ c ∙ 5;
2) 7 ∙ 4b;
3) x ∙ 2 ∙ 5y.

28. Обчисліть зручним способом:
1) 2 ∙ 328 ∙ 5;
4) 4 ∙ 36 ∙ 5;
2) 125 ∙ 43 ∙ 8;
5) 50 ∙ 236 ∙ 2;
3) 25 ∙ 243 ∙ 4;
6) 250 ∙ 3 ∙ 4.

29. Обчисліть зручним способом:
1) 4 ∙ 17 ∙ 25;
4) 73 ∙ 5 ∙ 4;
2) 5 ∙ 673 ∙ 2;
5) 2 ∙ 916 ∙ 50;
3) 8 ∙ 475 ∙ 125;
6) 5 ∙ 9 ∙ 200.

30. Спростіть вираз:
1) 13 ∙ 2a;
4) 28 ∙ y ∙ 5;
7) 27m ∙ 3n;
2) 9x ∙ 8;
5) 6a ∙ 8b;
8) 4a ∙ 8 ∙ b ∙ 3 ∙ c;
3) 23 ∙ 4b;
6) 11x ∙ 14y;
9) 12x ∙ 3y ∙ 5z.

31. Спростіть вираз:
1) 12 ∙ 3x;
3) 5a ∙ 7b;
5) 2a ∙ 3b ∙ 4c;
2) 10x ∙ 6;
4) 8m ∙ 12n;
6) 5x ∙ 2y ∙ 10z.

Математичні настільні ігри