Натуральні числа

Завдання, приклади і вправи до теми Натуральні числа. Цифри. Число нуль 5 клас

Відповіді до завдань і файл для друку доступно для зареєстрованих користувачів Реєстрація

Завдання взяті з підручників математики 5 класу авторів: О. Істер, В. Кравчук, Н. Тарасенкова, А. Мерзляк.

1. Визначте номер місця на парковці, на якому стоїть автомобіль.

2. У квадраті суми чисел, записаних у кожному стовпчику, у кожному рядку й на кожній діагоналі, яка містить три клітини, мають бути рівними. Яке число має бути записане замість зірочки?

3. На уроці фізкультури всі учні та учениці класу вишикувалися в одну шеренгу. Якщо рахувати зліва направо, то Сашко стояв у шерензі сьомим, а якщо справа наліво — то вісімнадцятим. Скільки всього дітей у цьому класі?

4. На уроці фізкультури всі 26 учнів та учениць класу вишикувалися в одну шеренгу. Відомо, що Петро стояв чотирнадцятим, рахуючи зліва направо, а Олена — двадцятою, рахуючи справа наліво. Скільки дітей стояло між Петром і Оленою?

5. Знайди суму найбільшого та найменшого чотирицифрових чисел, записаних за допомогою цифр 0, 3, 5 і 9 (у кожному числі однакових цифр немає).

6. День народження Марічки є п’ятнадцятим днем місяця, якщо лічити як від спочатку, так і від кінця місяця. Вкажи день і місяць народження Марічки.

7. У книжці пронумеровано сторінки з першої по сто дев’яту. Скільки цифр було використано під час нумерації сторінок?

8. Тато одержав зарплату 8050 грн, мама — на 1050 грн менше за тата. Брат отримав стипендію, що становить п’яту частину від маминої зарплати, бабусина пенсія — на 320 грн більша, ніж стипендія брата. Який загальний бюджет цієї родини за місяць?

9. Запишіть цифрами числа, що трапляються в тексті: «Дніпро — третя за довжиною річка Європи після Волги й Дунаю, має найдовше русло в межах України. Довжина Дніпра в природному стані становила дві тисячі двісті вісімдесят п’ять кілометрів, тепер (після побудови каскаду водосховищ, коли в багатьох місцях випрямили фарватер) — дві тисячі двісті один кілометр; у межах України — дев’ятсот вісімдесят один кілометр. Поділяється на три частини: довжина верхньої течії (від витоку до міста Києва) становить тисячу триста двадцять кілометрів, довжина середньої частини (від Києва до Запоріжжя) — п’ятсот п’ятдесят кілометрів, а довжина нижньої частини (від Запоріжжя до гирла) — триста двадцять шість кілометрів».

10. З’ясуйте, яка цифра в записі чисел від 1 до 100 трапляється найчастіше, а яка — найрідше.

11. Для нумерування сторінок «Цікавої математики» знадобилося 324 цифри. Скільки сторінок у цій книжці?

12. У забігу на 400 м Наталю випередили дві дівчини, а після неї фінішували ще п’ять дівчат. Скільки дівчат брало участь у забігу? Для розв’язання задачі використайте схему.

13. Уздовж паркана завдовжки 19 м господар хоче посадити кущі смородини на відстані 2 м один від одного. Яку найбільшу кількість кущів він може посадити?

14. Перекладіть одну паличку так, щоб рівність стала правильною: