Натуральні числа

Презентація на тему Властивості множення натуральних чисел 5 клас

Завантажити презентацію Властивості множення натуральних чисел

Зображення слайду

Текстове пояснення

Титульний слайд Властивості множення натуральних чисел
Сьогодні на уроці: Переставна властивість множення; Сполучна властивість множення; Розподільна властивість множення; Спрощення виразів
Від перестановки множників добуток не змінюється
Щоб добуток двох чисел помножити на третє число, можна перше число помножити на добуток другого і третього чисел
Обчисли зручним способом: 8 ⋅ 7 ⋅ 5 =; 7 ⋅ 20 ⋅ 5 = ; 4 ⋅ 91 ⋅ 25 =; 4) 43 ⋅ 125 ⋅ 8 = ; 5) 5 ⋅ 9 ⋅ 2 ⋅ 6 =; 6) 10 ⋅ 2 ⋅ 7 ⋅ 50 =
Спрости вираз: 1) 6 ⋅ 7 ⋅ c = ; 2) 8 ⋅ 9а =; 3) 3 ⋅ a ⋅ 4 ⋅ c =; 4) 5x ⋅ 7у = ; 5) 3 ⋅ m ⋅ 2а ⋅ 7 ⋅ t = ; 6) 2а ⋅ 3k ⋅ 4n =
а ∙ (b ± с) = а ∙ b ± a ∙ с Щоб помножити суму (різницю) на число, можна помножити на це число кожний доданок і ці добутки додати (відняти)
1) 5 ⋅ (x + 7) =; 2) 3 ⋅ (13 – 2a) =
31 ∙ 76 + 31 ∙ 24; 31 ∙ (76 + 24)
Обчисли значення виразу, використовуючи розподільну властивість множення: 1) 387 ⋅ 73 + 387 ⋅ 27 = ; 2) 842 ⋅ 39 + 158 ⋅ 39 =; 3) 18 ⋅ 918 – 18 ⋅ 818 =; 4) 7292 ⋅ 27 – 7292 ⋅ 26 =
Спрощення виразів: 1) 7 кг + 15 кг =; 2) 13м – 9м + 16м =; 3) 21т + 37т + т =; 4) 5год + 7год – 2год =
Спрости вираз: 1) 7b + 5b =; 2) 9a – 4a =; 3) 7x + 2x – x =; 4) 19b – 5b – 7b =
Онлайн завдання