Натуральні числа

Презентація на тему Ділення натуральних чисел 5 клас

Завантажити презентацію Ділення натуральних чисел

Зображення слайду

Текстове пояснення

Титульний слайд Ділення натуральних чисел
Сьогодні на уроці: Арифметична дія ділення; Письмове ділення «куточком»; Окремі випадки ділення; Ділення натурального числа на розрядну одиницю
Арифметична дія ділення
Дію, за допомогою якої за добутком та одним з множників знаходять інший множник, називають діленням.
Письмове ділення «куточком»
1) 2832 : 12; 2) 7585 : 37; 3) 113 736 : 84
Запам’ятайте! На нуль ділити не можна!
Окремі випадки ділення
Обчисли (усно) або поясни, чому ділення неможливе: 1) 7 : 7; 2) 0 : 9; 3) 0 : 0; 4) 545 : 1; 5) 911 : 911; 6) 40 : 1; 7) 13 : 0; 8) 1 : 1; 9) 0 : 1.
Щоб поділити натуральне число, що закінчується нулями, на 10, 100, 1000, …, треба відкинути справа в цьому числі стільки нулів, скільки їх у дільнику.
Виконай ділення на розрядну одиницю: 1) 470 : 10 2) 2900 : 10 3) 57 250 : 10 4) 5200 : 100 5) 37 000 : 100 6) 238 000 : 1000 7) 3 000 000 : 10 000 8) 1 040 000 : 1000.
Онлайн завдання