Натуральні числа

011 номера 154, 158, 160 за підручником Істер 5 клас НУШ

154. Порівняй значення виразів
1) 25 ⋅ 3 + 36 і (12 + 35) ⋅ 3
2) 205 : 5 – 23 і (278 – 125) : 9

Код перевірки

158. Скільки є натуральних чисел, які: 1) менші від 5282, але більші за 5278 2) більші за 5183, але менші від 5184

Код перевірки

160. Запиши у вигляді подвійної нерівності умови: 1) 4 < b, b < 17; 2) 8 < d, 32 > d; 3) 13 > с, 7 < с; 4) 12 > х, х > 10.

Код перевірки