Контрольні роботи 5 клас 1 семестр, самостійні та тематичні

Контрольна робота 4 Числові та буквені вирази. Формули. Рівняння 5 клас

Контрольна робота на тему Числові та буквені вирази. Формули. Рівняння. Текстові задачі. Вправи на всі дії з натуральними числами. Перевірте свої знання за допомогою онлайн завдань з математики за 5 клас

1. Першого дня учень розв’язав 14 рівнянь, а другого дня – на a рівнянь більше. Скільки рівнянь розв’язав учень другого дня?

1). 14 - a
2). 14 + a
3). 14a
4). 14 : a

Номер відповіді:

2. Укажи рівняння, коренем якого є число 9
1). x + 7 = 15
2). 9 ⋅ x = 82
3). 27 : x = 3
4). 15 - x = 8

Номер відповіді:

3. На 91 грн дівчинка придбала 7 однакових шоколадних батончиків. Знайди ціну батончика.

Відповідь:

4. Обчисли значення х за формулою x = 7m + 3, якщо m = 15

Відповідь x =

5. При якому значення y рівність 7y + 5y = 1320 буде правильна?

Відповідь y =

6. Скутер, що рухається зі швидкістю 45 км/год, долає деяку відстань за 4 год. За скільки годин він подолає таку саму відстань, якщо збільшить швидкість на 15 км/год?

Відповідь:

7. Знайди корінь рівняння (468 + х) - 645 = 968

Відповідь x =

8. Знайди значення виразу 528 ⋅ 407 - (1215758 - 866487) : 67

Відповідь:

9. Міньйон Кевін хоче приготувати банановий смузі для своїх товаришів-міньйонів. Для цього він придбав 3 банани, по m грн за кожний, і ще 37 грн у нього залишилося. Склади формулу для обчислення кількості грошей y, які були у міньйона Кевіна до придбання бананів.
1) y = 37 - 3m
2) y = m + 37
3) y = 3m - 37
4) y = 3m + 37

Номер відповіді:

10. Міньйон Кевін хоче приготувати банановий смузі для своїх товаришів-міньйонів. Для цього він придбав 3 банани, по m грн за кожний, і ще 37 грн у нього залишилося. Знайди кількість грошей, які були у міньйона Кевіна до придбання бананів, якщо один банан коштує 24 грн.

Відповідь:
Контрольна робота 4 Числові та буквені вирази. Формули. Рівняння 5 клас