Контрольні роботи 5 клас 1 семестр, самостійні та тематичні

Контрольна робота 3 Квадрат і куб натурального числа. Математика 5 клас

Контрольна робота на тему Множення і ділення натуральних чисел. Квадрат і куб натурального числа. Ділення з остачею. Перевірте свої знання за допомогою онлайн завдань з математики за 5 клас

1. Обери правильний розв’язок обчислення добутку 165 ⋅ 36

1).
2).
3).
4).

Номер відповіді:

2. Подай у вигляді степеня добуток 8 ⋅ 8 ⋅ 8

1). 8^2
2). 2^8
3). 8^3
4). 3^8

Номер відповіді:

3. Яку остачу отримаємо при діленні 34 на 7?


Відповідь:

4. Обери правильний розв’язок обчислення частки 72960 : 24

1).
2).
3).
4).

Номер відповіді:

5. Спростити вираз x + 7x
1) 7x^2
2) 8
3) 8x
4) 7xx


Номер відповіді:

6. Спростити вираз 3a + 8a - 2a
1) 9
2) 9a
3) 9a^2
4) 9aaa


Номер відповіді:

7. Обери найзручніший спосіб розв’язку прикладу 50 ⋅ 37 ⋅ 2
1) 50 ⋅ 37 ⋅ 2
2) 50 ⋅ (37 ⋅ 2)
3) (50 ⋅ 37) ⋅ 2
4) (50 ⋅ 2) ⋅ 37


Номер відповіді:

8. Обери найзручніший спосіб розв’язку прикладу 27 ⋅ 48 + 27 ⋅ 52
1) 48 ⋅ (27 + 52)
2) 27 ⋅ (48 + 52)
3) 27 ⋅ 48 + 27 ⋅ 52
4) 52 ⋅ (48 + 27)


Номер відповіді:

9. Спрости вираз 40а ⋅ 25 і знайди його значення, якщо а = 12
1) 40а ⋅ 25 = 12
2) (40 ⋅ 12) ⋅ 25 = 12000
3) (40 ⋅ 25) ⋅ 12 = 12000
4) (40 ⋅ 25) ⋅ 12 = 1200


Номер відповіді:

10. Акула Ленні подолала відстань між островами у 108 км за течією океану за 6 год. За скільки годин вона подолає цю відстань проти течії, якщо швидкість течії дорівнює 3 км/год?


Відповідь:
Контрольна робота 3 Квадрат і куб натурального числа. Ділення з остачею 5 клас