Контрольні роботи 5 клас 2 семестр, самостійні та тематичні

Діагностична контрольна робота 8 Десяткові дроби. Математика 5 клас

Контрольна робота на тему Десяткові дроби. Порівняння, округлення, додавання і віднімання десяткових дробів. Перевірте свої знання за допомогою онлайн завдань з математики за 5 клас

Увага! Десяткові дроби розділяємо крапкою!

1. Укажи дріб, що більший за дріб 7,23

1). 7,241
2). 7,207
3). 7,179
4). 7,217

Номер відповіді:

2. Виконай додавання 15,767 + 12,47


Відповідь:

3. Виконай віднімання 15,2 - 8,43


Відповідь:

4. Округли десятковий дріб 19,3749 до десятих

Відповідь:

5. Запиши десятковим дробом 7 кг 213 г у кілограмах

Відповідь

6. Запиши десятковим дробом 19 м у кілометрах

Відповідь

7. Власна швидкість човна дорівнює 17,6 км/год, а швидкість течії – 2,9 км/год. Знайди швидкості човна:

За течією:
Проти течії:

8. Знайди всі цифри, які можна записати замість * , щоб округлення було правильне:

1) 12,37* ≈ 12,37

Відповідь у вигляді 123:

1) 24,*3 ≈ 25

Відповідь у вигляді 123:

9. Знайди значення виразу зручним способом (3,37 + 4,38) + 2,62

1) (3,37 + 4,38) + 2,62 = 7,75 + 2,62 = 10,37;
2) (3,37 + 4,38) + 2,62 = 8 + 3,37 = 10,37;
3) (3,37 + 4,38) + 2,62 = 5,99 + 4,38 = 10,37;
4) (3,37 + 4,38) + 2,62 = 7 + 3,37 = 10,37.

Номер відповіді:

10. Знайди значення виразу зручним способом (4,18 + 3,53) - 2,18

1) (4,18 + 3,53) – 2,18 = 5,71 – 4,18 = 1,53;
2) (4,18 + 3,53) – 2,18 = 7,71 – 2,18 = 5,53;
3) (4,18 + 3,53) – 2,18 = 2 + 3,53 = 5,53;
4) (4,18 + 3,53) – 2,18 = 6,36 + 3,53 = 9,89.

Номер відповіді:

11. Розв’яжи рівняння 19 - (x - 7,8) = 2,34

Відповідь: X =

12. Велосипедист за першу годину проїхав 18,2 км, що на 2,7 км більше, ніж він проїхав за другу годину, і на 1,9 км менше, ніж він проїхав за третю годину. Скільки кілометрів проїхав велосипедист за три години?

Відповідь:
Контрольна робота 8 Десяткові дроби. Порівняння, округлення, додавання і віднімання десяткових дробів 5 клас