Геометричні фігури

Завдання, приклади і вправи до теми Відрізок, Довжина відрізка 5 клас

Відповіді до завдань і файл для друку доступно для зареєстрованих користувачів Реєстрація

Завдання взяті з підручників математики 5 класу авторів: О. Істер, В. Кравчук, Н. Тарасенкова, А. Мерзляк.

О. Істер
1.
1) Запиши назви всіх відрізків, які зображено на малюнку. 2) Чи є на малюнку рівні між собою відрізки? У разі ствердної відповіді перевір своє припущення вимірюванням та запиши відповідні рівності.

2. Запиши назви всіх відрізків, які зображено на малюнках. 3. Накресли відрізок BC = 9 см 3 мм. Познач на ньому точку Р так, що BP = 5 см 7 мм. Обчисли довжину відрізка PC. Перевір обчислення вимірюванням.

4. Накресли відрізок AB = 8 см. Познач на ньому точку C таку, що AC = CB.

5. Точка K належить відрізку CD. Обчисли довжину відрізка: 1) CD, якщо CK = 18 см, KD = 8 см;
2) KD, якщо CD = 30 см, CK = 23 см.

6. Точка M належить відрізку AB. Обчисли довжину відрізка: 1) AB, якщо AM = 15 см, MB = 6 см;
2) AM, якщо AB = 20 см, MB = 8 см.

7. На малюнку PL = 56 см, PE у 4 рази коротший від PL. Знайди довжину відрізка EL. 8. Відрізок CD удвічі коротший за AC, а DK = CD. Знайди довжину відрізка AK, якщо AC = 16 см. 9. На малюнку AB = 30 см, AD = 25 см, CD = 10 см. Знайди довжину відрізків AC і DB. 10. На малюнку PN = 40 см, QN = 23 см, MQ = 38 см. Знайди довжину відрізків PQ, MP і MN. 11. На малюнку AB = 40 см, AD = 32 см, CB = 21 см. Знайди довжину відрізка CD. 12. Точка K належить відрізку MN, MN = 28 см. Знайди довжину відрізків MK і KN, якщо відрізок KN удвічі довший за відрізок MK. 13. На малюнку довжина відрізка CB у 4 рази менша від довжини відрізка AB. Знайди довжину цих відрізків, якщо AC = 27 см. Н. Тарасенкова
14. Точку С позначено на відрізку АВ. За даними таблиці знайдіть невідомі величини. 15. Знайдіть довжину х за даними на малюнках 16. Знайдіть довжину х за даними на малюнках 17. Точка С ділить відрізок АB на відрізки АС і СB. Знайдіть довжину відрізка АВ, якщо АС = 12 см і СB = 13 см.

18. Точка В ділить відрізок АС на відрізки АВ і ВС. Знайдіть довжину відрізка АС, якщо АВ = 18 см і ВС = 6 см.

19. Точка С ділить відрізок АB на відрізки АС і СB. Знайдіть довжину відрізка АС, якщо АВ = 24 см і СB = 18 см.

20. Точка В ділить відрізок АС на відрізки АВ і ВС. Знайдіть довжину відрізка ВС, якщо АС = 28 см і АВ = 16 см.

21. Знайдіть довжину х за даними на малюнках 22. На малюнку 36 AD = 36 см, AB = 18 см, CD = 10 см. Знайдіть довжини відрізків BC, AC і BD. 23. На малюнку 37 CD = 48 см, CM = 32 см, KD = 24 см. Знайдіть довжини відрізків CK, MD і KM. В. Кравчук
24. На рисунку відрізок KN має довжину 12 см, а відрізок MK в 4 рази коротший від нього. Знайдіть довжину відрізка MN. 25. На рисунку відрізок PT має довжину 7 см, а відрізок TS на 4 см довший за нього. Знайдіть довжину відрізка PS. 26. Знайдіть довжину відрізка KL, якщо: 1) MN = 28 см, KN = 22 см, ML = 20 см;
2) MN = 18 см 2 мм, MK = 48 мм, LN = 5 см.

27. Знайдіть довжину відрізка AD, якщо AC = 12 см, BС = 55 мм, BD = 14 см. 28. Точка C належить відрізку AB завдовжки 36 см. Знайдіть довжини відрізків AC і CB, якщо відрізок AC у 5 разів довший за відрізок CB.

29. Точка L належить відрізку CD завдовжки 24 см. Знайдіть довжини відрізків CL і LD, якщо відрізок CL утричі коротший від відрізка LD.

30. Точки А і В належать відрізку MN завдовжки 45 см, MA = BN. Знайдіть довжину відрізка АВ, якщо він утричі довший за відрізок MА. 31. На рисунку відрізок АМ удвічі довший за відрізок MN і на 2 см довший за відрізок NВ. Знайдіть MN, якщо АВ = 33 см. 32. На рисунку відрізок LB удвічі коротший від відрізка АK і на 8 см коротший від відрізка KL. Знайдіть LВ, якщо АВ = 44 см. 33. Відрізок завдовжки 36 см поділили на частини завдовжки 2 см і 3 см. Виявилося, що частин завдовжки 3 см є на 2 більше, ніж частин завдовжки 2 см. На скільки частин поділили відрізок?

А. Мерзляк
34. Знайдіть відстань від точки K до середини відрізка MN, якщо довжина сторони клітинки дорівнює 5 мм. 35. Позначте у вузлі клітинок зошита точку A; точку B позначте на 4 клітинки ліворуч і на 5 клітинок вище від точки A; точку C — на 3 клітинки праворуч і на 1 клітинку вище від точки B; точку D — на 3 клітинки праворуч і на 3 клітинки нижче від точки C; точку E — на 1 клітинку праворуч і на 2 клітинки нижче від точки D. Сполучіть послідовно відрізками точки A, B, C, D і E.

36. Відомо, що відрізок SK у 3 рази більший за відрізок RS. Знайдіть довжину відрізка RK, якщо RS = 34 см. 37. Відомо, що відрізок DB у 5 разів менший від відрізка AD. Знайдіть довжину відрізка AB, якщо AD = 135 см. 38. Відомо, що AC = 32 см, BC = 9 см, CD = 12 см. Знайдіть довжини відрізків AB і BD. 39. Відомо, що MF = 43 см, ME = 26 см, KE = 18 см. Знайдіть довжини відрізків MK і EF. 40. Довжина відрізка AB дорівнює 28 см. Точки M і K належать цьому відрізку, причому точка K лежить між точками M і B, AM = 12 см, BK = 9 см. Знайдіть довжину відрізка MK.

41. Відомо, що AC = 8 см, BD = 6 см, BC = 2 см. Знайдіть довжину відрізка AD. 42. Відомо, що MF = 30 см, ME = 18 см, KF = 22 см. Знайдіть довжину відрізка KE.