Геометричні фігури

Завдання, приклади і вправи до теми Прямокутник, Квадрат 5 клас

Завдання взяті з підручників математики 5 класу авторів: О. Істер, Н. Тарасенкова, В. Кравчук, А. Мерзляк.

О. Істер

1. Знайди периметр квадрата, якщо довжина його сторони дорівнює
5 см; 27 мм; 3 м.

2. Одна зі сторін прямокутника завдовжки 16 см, а інша — на 8 см довша. Знайди периметр прямокутника.

3. Одна зі сторін земельної ділянки прямокутної форми, зображеної на малюнку, прилягає до паркану сусідньої ділянки. Знайди довжину огорожі, якою треба огородити цю ділянку. 4. Сторони прямокутника дорівнюють 8 дм і 14 дм. Обчисли сторону квадрата, периметр якого дорівнює периметру прямокутника.

5. Периметр прямокутника, довжина якого дорівнює 10 см, дорівнює периметру квадрата зі стороною 7 см. Знайди ширину прямокутника.

6. Із шматка дроту виготовили прямокутник зі сторонами 14 см і 6 см. Чи можна було із цього шматка дроту виготовити:
1) квадрат зі стороною 10 см;
2) прямокутник зі сторонами 10 см і 11 см?

7. Від прямокутника ABCD відрізали квадрат AMND, периметр якого дорівнює 28 см. Знайди довжину відрізка MB, якщо периметр прямокутника ABCD дорівнює 40 см. 8. Периметр прямокутника дорівнює 42 см. Знайди його сторони, якщо:
1) одна з них на 3 см більша за іншу;
2) одна з них удвічі більша за іншу.

9. Одна зі сторін прямокутника на 2 дм більша за іншу. Знайди ці сторони, якщо периметр прямокутника дорівнює 40 дм.

10. Знайди довжину сторони квадрата, якщо вона на 12 см менша від його периметра.

Н. Тарасенкова

11. Одна сторона прямокутника дорівнює 12 см, а друга — 18 см. Знайдіть периметр прямокутника.

12. Периметр прямокутника АВCD дорівнює 120 см. Сторона АВ дорівнює 20 см. Знайдіть усі сторони прямокутника.

13. Одна сторона прямокутника дорівнює 246 см, а друга — на 98 см менша. Знайдіть периметр прямокутника.

14. Сторона ВC прямокутника АВCD дорівнює 23 см, а сторона АВ — у 3 рази більша за сторону ВC. Знайдіть периметр прямокутника.

15. Сторона АВ прямокутника АВCD дорівнює 50 см, а сторона ВC — у 5 разів менша від сторони АВ. Знайдіть периметр прямокутника.

16. Дано квадрат АВCD. Сторона ВC = 14 см. Знайдіть периметр квадрата.

17. Периметр квадрата дорівнює 124 см. Знайдіть сторону квадрата.

18. Сторона АВ прямокутника АВСD утричі більша за сторону ВС. Знайдіть сторони прямокутника, якщо його периметр дорівнює 72 см.

19. Сторона АВ прямокутника АВСD удвічі більша за сторону ВС. Знайдіть сторони прямокутника, якщо його периметр дорівнює 36 см.

20. Прямокутник має сторони 2 см і 8 см. Знайдіть сторону квадрата, периметр якого дорівнює периметру даного прямокутника.

21. Прямокутник має сторони 5 см і 10 см. Знайдіть сторону квадрата, периметр якого удвічі більший за периметр даного прямокутника.

22. Прямокутник має сторони 30 см і 20 см. Знайдіть сторону квадрата, периметр якого дорівнює периметру даного прямокутника.

23. Футбольне поле має форму прямокутника, розміри якого 100 м і 75 м. Знайдіть розміри баскетбольного майданчика, якщо його ширина у 5 разів менша від ширини футбольного поля, а довжина — на 72 м менша від довжини футбольного поля.

24. Із прямокутника вирізано чотири однакові квадрати. Знайдіть периметр фігури, яку зображено на малюнку. 25. Із прямокутника вирізано три однакові прямокутники. Знайдіть периметр фігури, яку зображено на малюнку 26. Кімната у формі прямокутника має розміри 3 х 4 м. Скільки метрів плінтуса потрібно купити для цієї кімнати?

27. Садок має форму прямокутника зі сторонами 6 м і 10 м. Чи вистачить 30 м паркану для того, щоб обгородити цей садок?

28. Маємо набір паличок: 4 палички завдовжки 1 см, 4 палички завдовжки 2 см, 7 паличок завдовжки 3 см і 5 паличок завдовжки 4 см. Чи можна з усіх паличок цього набору скласти прямокутник (палички ламати не можна)?

В. Кравчук

29. Знайдіть периметри прямокутника і квадрата на рисунках 30. Ширина прямокутника дорівнює 12 см, а довжина — утричі більша. Знайдіть периметр прямокутника.

31. Ширина стелі прямокутної форми дорівнює 8 м, вона на 4 м менша від довжини. Скільки потрібно метрів стельового плінтуса, щоб обклеїти стики стелі й стін?

32. Одна сторона ділянки прямокутної форми дорівнює 28 м, а друга — на 17 м коротша від неї. Скільки потрібно метрів сітки, щоб обгородити цю ділянку?

33. Довжина стільниці прямокутної форми дорівнює 1 м 40 см, а периметр — 4 м 30 см. Знайдіть ширину стільниці.

34. Прямокутник і квадрат мають рівні периметри. Знайдіть сторону квадрата, якщо сторони прямокутника дорівнюють 5 см і 9 см.

35. Довжина прямокутника втричі більша за ширину, а периметр дорівнює 88 см. Знайдіть довжину та ширину прямокутника.

36. Одна сторона прямокутника вдвічі коротша від другої, а його периметр дорівнює 48 см. Знайдіть довжини сторін прямокутника.

37. Периметр прямокутного аркуша дорівнює 78 см, а одна його сторона довша за другу на 7 см. Знайдіть довжини сторін аркуша.

38. Периметр прямокутника дорівнює 86 см, одна з його сторін коротша від другої на 5 см. Знайдіть довжини сторін прямокутника.

39. На скільки сантиметрів збільшиться периметр квадрата, якщо його сторону збільшити на 6 см?

40. На рисунку ABCD — квадрат. На скільки сантиметрів периметр квадрата більший за периметр прямокутника AMND, якщо ВМ = 10 см, ВС = 14 см? 41. Паперовий квадрат зі стороною 12 см розрізали на два рівні прямокутники. На скільки сантиметрів периметр квадрата менший від суми периметрів цих прямокутників? 42. На рисунку фігури 1, 2 і 3 — квадрати. Знайдіть периметр квадрата 3, якщо периметр квадрата 1 дорівнює 40 см. А. Мерзляк

43. Знайдіть периметр прямокутника, сторони якого дорівнюють 13 мм і 17 мм.

44. Довжина однієї зі сторін прямокутника дорівнює 14 см, що на 5 см більше за довжину сусідньої сторони. Знайдіть периметр

прямокутника. 45. Периметр прямокутника дорівнює 34 см, а одна із його сторін — 12 см. Знайдіть довжину сусідньої сторони прямокутника.

46. Одна сторона прямокутника дорівнює 8 см, а сусідня — у 4 рази більша. Знайдіть периметр прямокутника.

47. Квадрат зі стороною 12 см і прямокутник, одна зі сторін якого дорівнює 8 см, мають рівні периметри. Знайдіть невідому сторону прямокутника.

48. Два рівних прямокутники приклали один до одного так, що їхні більші сторони збіглися. У результаті цього утворився квадрат, периметр якого дорівнює 432 см. Знайдіть периметр прямокутника.

49. Прямокутник, сусідні сторони якого дорівнюють 42 см і 14 см, та квадрат мають рівні периметри. Знайдіть сторону квадрата.

50. Скільки квадратів зображено на рисунку? 51. Скільки квадратів зображено на рисунку?

Математичні настільні ігри