Геометричні фігури

Завдання, приклади і вправи до теми Промінь і пряма 5 клас

Завдання взяті з підручників математики 5 класу авторів: О. Істер, В. Кравчук, Н. Тарасенкова, А. Мерзляк.

О. Істер
1. Розглянь малюнок. Чи правильно, що: 1) точка D належить відрізку AC;
2) точка D належить променю AC;
3) точка C лежить між точками B і D;
4) точка D належить прямій AB;
5) промені BA і CD — доповняльні;
6) точка B належить і променю AC, і променю CA?

2. Чи перетинаються: 1) пряма AB і відрізок CD;
2) пряма AB і промінь CD;
3) пряма AB і промінь DC;
4) прямі AB і CD;
5) промені AB і TO;
6) промені AB і OT?

3. На прямій позначено точки A, B і C, причому AB = 40 см, BC = 30 см. Яка відстань між точками A і C? Скільки випадків має задача?

4. Села K, L і M розташовані вздовж прямолінійного шляху. На мапі KL = 4 см, LM = 6 см. Яка відстань на мапі може бути між селами K і M? Скільки розв’язків має задача?

Н. Тарасенкова
5. На прямій від точки А відклали відрізки АВ і АС так, що точки В і С лежать на даній прямій по різні боки від точки А. АВ = 24 см, АС = 30 см. Знайдіть довжину відрізка ВС.

6. На прямій від точки О спочатку відклали відрізок ОА = 15 см, а потім відрізок АВ = 12 см. Знайдіть довжину відрізка ОВ. Скільки розв’язків має задача?

7. На прямій від точки О спочатку відклали відрізок ОВ = 16 см, а потім відрізок АВ = 8 см. Знайдіть довжину відрізка ОА. Скільки розв’язків має задача?

8. На прямій дано три точки A, B і C. Знайдіть довжину відрізка BC, якщо AB = 17 см і AC = 25 см. Скільки розв’язків має задача?

В. Кравчук
9.
1) Назвіть промені, прямі, відрізки, зображені на рисунку.
2) Чи мають спільні точки: промінь ОK і промінь DC? Промінь DC і пряма MN?
3) Чи перетинає відрізок АВ промінь ОK? Пряма b? Пряма с? 10. Будинки Антона, Бориса, Валентини та Галини розташовані вздовж прямолінійного шляху в указаній послідовності. Відомо, що відстань від будинку Антона до будинку Галини дорівнює 140 м, від будинку Бориса до будинку Валентини — 50 м. До того ж, Валентині до будинку Галини потрібно пройти удвічі більшу відстань, ніж Борису до будинку Антона. Знайдіть відстань між будинками Антона та Валентини. А. Мерзляк
11. Користуючись рисунком, установіть, чи є правильним твердження: 1) точка Q належить відрізку ME;
2) точка Q належить променю EF;
3) точка Q належить променю FE;
4) точка E належить променю MF і променю FM;
5) точка M належить відрізку QE;
6) точка M належить прямій QE

12. Чи перетинаються зображені на рисунку: 1) пряма CE і відрізок AB;
2) промінь OK і пряма CE;
3) промінь OK і відрізок AB?

13. Чи перетинаються зображені на рисунку: 1) пряма MP і відрізок EF;
2) промінь ST і пряма MP;
3) відрізок EF і промінь ST?

14. Назвіть усі відрізки, прямі та промені, зображені на рисунку 15. Запишіть усі відрізки, прямі та промені, зображені на рисунку 16. Точки A, B і C лежать на одній прямій. Знайдіть довжину відрізка BC, якщо AB = 24 см, AC = 32 см. Скільки розв’язків має задача?

17. Точки M, K і N лежать на одній прямій. Знайдіть довжину відрізка KN, якщо MK = 15 см, MN = 6 см.

Математичні настільні ігри