Геометричні фігури

Завдання, приклади і вправи до теми Координатний промінь, Шкала 5 клас

Відповіді до завдань і файл для друку доступно для зареєстрованих користувачів Реєстрація

Завдання взяті з підручників математики 5 класу авторів: О. Істер, В. Кравчук, Н. Тарасенкова, А. Мерзляк.

О. Істер
1. Які числа відповідають точкам A, B, C і D на малюнках? Виконай відповідні записи. 2. Які числа відповідають точкам K, L, M і N на малюнках? Виконай відповідні записи. 3. Запиши показники приладів. 4. На малюнку зображено шкалу спідометра. Яка швидкість автомобіля в кожний з моментів, коли стрілка вказує на точки M, N, K, L, P? 5. На деякій шкалі між числами 60 і 100 є 4 поділки. Знайди ціну поділки цієї шкали.

6. Між числами 200 і 700 на деякій шкалі є 5 поділок. Знайди ціну поділки цієї шкали.

7. Запиши, яку температуру показуватиме термометр, який зображено на малюнку, якщо стовпчик термометра: 1) опуститься на 3 поділки;
2) опуститься на 2 поділки;
3) підніметься на 4 поділки;
4) підніметься на 5 поділок.

8. Довжина одиничного відрізка координатного променя дорівнює 4 см. На ньому позначено точки M(37) і N(40). Яка довжина відрізка MN?

9. На координатному промені позначено точки A(42) і B(56). Знайди довжину одиничного відрізка цього променя, якщо AB = 7 см.

10. На яке число вказує стрілка на малюнках? Н. Тарасенкова
11. За показниками спідометра на малюнку установіть, з якою швидкістю рухався автомобіль. 12. Визначте координати точок, зображених на малюнку 13. Визначте координати точок, зображених на малюнку 14. Установіть одиничний відрізок і визначте координати точок, зображених на малюнку 15. Установіть одиничний відрізок і визначте координати точок, зображених на малюнку 16. Коник-стрибунець скаче вздовж координатного променя поперемінно: на 6 од. праворуч і на 4 од. ліворуч. Чи зможе він за кілька стрибків з точки з координатою 2 потрапити в точку: 1) з координатою 10; 2) з координатою 11?

17. Равлик за день піднімається на 4 м вгору, а за ніч спускається на 2 м вниз. На яку добу він підніметься на вершину дерева, висота якого становить 10 м?

В. Кравчук
18. На рисунку зображена шкала спідометра автомобіля, який під’їжджає до знака . Цей знак обмежує швидкість руху — не більше 60 км/год.
1) Яку швидкість показує спідометр?
2) Чи порушить водій правила дорожнього руху, якщо не змінить швидкість?
3) На скільки поділок і в який бік переміститься стрілка спідометра, якщо швидкість автомобіля зменшиться до 60 км/год? 19. Розгляньте координатний промінь на рисунку. 1) Яким числам відповідають точки A, C та E цього променя?
2) Які координати мають точки B, D і K?
3) Яка з точок розташована на координатному промені ліворуч від іншої: M(24) чи N(18)?
4) Яка з точок розташована на координатному ближче до початку відліку: K(102) чи L(120)?

20.
1) Яку температуру показує термометр, зображений на рисунку?
2) Яку температуру показуватиме термометр, якщо його стовпчик підніметься на 3 поділки? Опуститься на 4 поділки?
3) На скільки поділок підніметься чи опуститься стовпчик термометра, якщо температура збільшиться на 6°С? Зменшиться на 2°С? 21. Яку температуру показує термометр, зображений на рисунку? Яку температуру він показуватиме, якщо стовпчик термометра підніметься на 2 поділки? Опуститься на 6 поділок? 22. Знайдіть ціну поділки шкали годинника для:
1) годинної стрілки; 2) хвилинної стрілки. 23. На рисунку зображено спідометр автомобіля. Яку швидкість розвиватиме автомобіль у момент, коли стрілка спідометра вказуватиме на точку A? Точку B? Точку C? Точку D? А. Мерзляк
24. Запишіть показання термометрів, зображених на рисунку Яку температуру показуватиме термометр, зображений на рисунку В, якщо його стовпчик: 1) опуститься на 6 поділок; 2) підніметься на 4 поділки?

Яку температуру показуватиме термометр, зображений на рисунку Г, якщо його стовпчик: 1) підніметься на 3 поділки; 2) опуститься на 5 поділок?

25. На рисунку зображено шкалу спідометра автомобіля. З якою швидкістю рухається автомобіль, якщо стрілка його спідометра вказуватиме:
1) на точку A; 2) на точку B; 3) на точку C? 26. Водій автомобіля, побачивши знак обмеження швидкості, подивився на спідометр. На скільки кілометрів за годину водієві треба зменшити швидкість, щоб не порушувати правила дорожнього руху? 27. Знайдіть координати точок A, B, C, D, E, F на рисунку 28. Знайдіть координати точок M, N, P, T, K, S на рисунку 29. Перенесіть у зошит рисунок. Позначте на координатному промені точки B (12), C (2), D (8). 30. Перенесіть у зошит рисунок. Позначте на координатному промені точки E (27), F (6), K (15). 31. Яке число має бути записане на координатному промені в тій точці, куди вказує стрілка 32. Яке число має бути записане на координатному промені в тій точці, у якій починається стрілка 33. Коник за один стрибок переміщується вздовж координатного променя праворуч на 5 одиничних відрізків або ліворуч — на 3 одиничних відрізки. Перший стрибок він робить управо на 5 одиничних відрізків. Чи зможе він за кілька стрибків з точки O (0) потрапити: 1) у точку A (7); 2) у точку B (8)?