Геометричні фігури

Презентація на тему Відрізок, Довжина відрізка 5 клас

Завантажити презентацію Відрізок, Довжина відрізка

Зображення слайду

Текстове пояснення

Титульний слайд Відрізок, Довжина відрізка
Сьогодні на уроці: Поняття про відрізок; Одиниці вимірювання довжини; Прилади для вимірювання довжини.
Що таке точка? Точки прийнято позначати великими латинськими буквами: A, B, C, D, …. Якщо добре загостреним олівцем доторкнутися до аркуша паперу, то залишиться слід, який дає уявлення про ТОЧКУ.
Що таке відрізок? Якщо позначити дві точки А і В та сполучити їх під лінійку, отримаємо відрізок
Поняття про відрізок Точки А і В – кінці відрізка. За назвами кінців дають назву відрізку. Отже, цей відрізок можна назвати АВ або ВА
Назви відрізки, зображені на рисунку AB, AC, AD, BC, BD, CD.
Скільки різних відрізків можна провести через дві точки? Будь-які дві точки можна сполучити лише одним відрізком
Одиниці вимірювання довжини та співвідношення між ними 1 см = мм 1 м = дм = см 1 дм = см 1 км = м
Які прилади для вимірювання довжини ви знаєте?
Поділ відрізка на частини Точка K ділить відрізок АB на два відрізки — АK і KB. АK = 2 см, KB = 3 см. Яка довжина відрізка АB?
Завдання 1 Відрізок BC на 3 см коротший від відрізка AB, довжина якого дорівнює 8 см. Знайдіть довжину відрізка AC.
Розв’язання BC = 8 – 3 = 5 (см). AC = AB + BC. Звідси AC = 8 + 5 = 13 (см). Відповідь: 13 см.
Завдання 2 Відомо, що MK = 24 см, NP = 32 см, MP = 50 см. Знайдіть довжину відрізка NK.
Розв’язання MN = MP – NP. MN = 50 – 32 = 18 (см). NK = MK – MN. NK = 24 – 18 = 6 (см). Відповідь: 6 см.
Завдання 3 Точка Р належить відрізку AB, довжина якого 63 см. Знайди довжини відрізків AР і РВ, якщо відрізок AР удвічі довший за відрізок РВ.
Розв’язання Позначимо довжину відрізка PB буквою x. Оскільки довжина відрізка AР удвічі більша, то AP = 2x. Оскільки AP + PB = AB і AB = 63 см, то маємо рівняння: 2x + x = 63. Оскільки 2x + x = 2x + 1x = (2 + 1)x = 3x, маємо: 3x = 63, а тому x = 63 : 3, отже, x = 21. Тоді PB = 21 см, AP = 2 ⋅ 21 = 42 (см). Відповідь: AP = 42 см, PB = 21 см
Онлайн завдання
Математичні настільні ігри