Геометричні фігури

Презентація на тему Координатний промінь, Шкала 5 клас

Завантажити презентацію Координатний промінь, Шкала

Зображення слайду

Текстове пояснення

Титульний слайд Координатний промінь, Шкала
Сьогодні на уроці: Поняття про Координатний промінь; Поняття про Шкалу.
Як побудувати координатний промінь? Промінь ОХ, на якому вказано одиничний відрізок, називають координатним променем
Координатний промінь Точку О називають початком відліку. Відрізок, що відповідає числу 1, називають одиничним відрізком
Координата точки Число, що відповідає точці на координатному промені, називають координатою цієї точки
Яким числам відповідають точки A та B координатного променя на рисунку? Точка A відповідає числу 3, точка B — числу 6.
Як знайти відстань між двома точками на координатному промені?
Знайдіть відстань між точками А (2) і B (7) Відповідь: 5 од.
Наведіть приклади шкал
Як знайти ціну поділки шкали? Знайти ціну поділки можна й так: від деякого числа на шкалі відняти число, яке йому передує, і поділити одержану різницю на число поділок між цими числами
Онлайн завдання
Математичні настільні ігри