Звичайні дроби 5 клас

Завдання, приклади, вправи і задачі до теми Правильні і неправильні дроби (математика 5 клас НУШ)

1. Випиши з дробів 1) правильні і 2) неправильні:


2. Випиши з дробів

ті, які 1) менші від 1; 2) дорівнюють 1; 3) більші за 1.

3. Напиши із знаменником 7:
1) усі правильні дроби;
2) три неправильні дроби;
3) дріб, який дорівнює 1.

4. Напиши із чисельником 6:
1) три правильні дроби;
2) усі неправильні дроби;
3) дріб, який дорівнює 1.

5. Порівняй:


6. Накресли координатний промінь, узявши за одиничний відрізок 11 клітинок. Познач точки, що відповідають дробам \frac{1}{11} , \frac{7}{11} , \frac{11}{11} , \frac{12}{11} , \frac{14}{11} . Порівняй ці дроби з одиницею.

7. При яких натуральних значеннях y дріб \frac{5}{y} буде неправильним?

8. При яких натуральних значеннях х дріб \frac{x}{4} буде правильним?

9. Знайко планував розв’язати за день 18 рівнянь, а розв’язав \frac{4}{3} від цієї кількості. Скільки рівнянь розв’язав Знайко?

10. При яких натуральних значеннях y, дріб \frac{3y + 1}{17} буде правильним?

11. При яких натуральних значення b:
1) дріб \frac{8}{b} буде правильним, а дріб \frac{13}{b} – неправильним;
2) обидва дроби \frac{b}{5} і \frac{7}{b} будуть неправильними?

Математичні настільні ігри