Десяткові дроби

Завдання, приклади і вправи до теми Додавання і віднімання десяткових дробів 5 клас НУШ

Завантажити завдання до теми Додавання і віднімання десяткових дробів для друку доступно для зареєстрованих користувачів Реєстрація

1. Знайди суму:

1) 11,2 + 2,9
2) 6,7 + 0,3
3) 14,5 + 26
4) 13 + 18,3
5) 4,59 + 6,8
6) 4,29 + 6,635
7) 112,26 + 14,439
8) 0,865 + 0,4
9) 72,2 + 0,848
10) 0,557 + 10,47
11) 9,8 + 24,349
12) 12,7 + 0,1089

2. Знайди різницю:

1) 9,3 – 4,7
2) 12,8 – 9,9
3) 12,2 – 5,7
4) 33,2 – 21
5) 9 – 7,12
6) 17 – 0,246
7) 4,4 – 0,542
8) 0,29 – 0,0044
9) 0,81 – 0,595
10) 47,8 – 4,957
11) 14,82 – 5,9
12) 7,01 – 1,9

3. Пішохід за дві години пройшов 9,2 км, причому за другу годину він пройшов 4,9 км. Скільки кілометрів пішохід пройшов за першу годину?

4. 1) Збільш число 0,73 на 2,9. 2) Зменш число 6,8 на 1,38.

5. Розв’яжи рівняння:

1) 5,4 + х = 11,27
2) 8,4 – х = 7,5
3) х – 3,9 = 2,69
4) х + 6,25 = 9

6. Знайди значення виразу:
1) 3,9 + 5,82 + 7,2;
2) 6,17 + 3,832 + 7,1.

7. Дівчата зібрали 14,2 ц картоплі, а хлопці на 2,8 ц менше. Скільки центнерів картоплі зібрали діти разом?

8. Купили цукерок Ромашка і Червоний мак. Цукерок Ромашка купили 2,5 кг, що на 0,7 кг менше, ніж цукерок Червоний мак. Скільки всього купили цукерок?

9. Обчисли:
1) 227,45 – 48 – 5,909;
2) 37,8 + 38,5 – 17,832;
3) 409,5 – (307,9 + 1,35);
4) 59,5 – (46,8 – 26,72).

10. Знайди значення виразу m – 38,3 + n, якщо m = 73,5, n = 42,92.

11. Заповни таблицю:

12. Накресли прямокутник ABCD, у якого АВ = 4,5 см, AD = 3,5 см. Знайди периметр прямокутника.

13. Знайди периметр трикутника, дві сторони якого дорівнюють по 3,7 см, а третя – на 2,1 см довша за кожну з них.

14. Виконай додавання, обираючи зручний порядок обчислення:
1) 0,383 + (4,965 + 0,617);
2) 7,971 + 5,933 + 4,607;
3) 6,42 + 6,9 + 4,58 + 5,1.

15. Постав замість зірочок цифри так, щоб приклад був виконаний правильно:

16. Спростити вираз:
1) 8,34 + х + 5,8;
2) 6,73 + a – 5,7.

17. Знайди периметр чотирикутника, одна сторона якого дорівнює 5,3 см, а кожна наступна – на 0,3 см більша за попередню.

18. У першого учня 130,8 грн, що на 20,9 грн більше, ніж у другого. Третій учень має на 50,7 грн менше, ніж перші двоє разом. Скільки грошей у трьох учнів разом?

19. Розв’яжи рівняння:
1) 29,5 – (x + 3,7) = 22,7;
2) (x – 2,71) – 5,82 = 8,11;
3) (x – 4,73) + 3,18 = 26,9;
4) 7,223 – (x – 4,246) = 2,295.

20. Знайди значення виразу зручним способом, використовуючи властивості віднімання:
1) (16,382 + 3,591) – 6,382;
2) 12,42 – 7,81 – 2,42;
3) 6,729 – (4,729 + 1,18);
4) 14,8 – 3,9 – 4,8.

21. Периметр рівнобедреного трикутника дорівнює 18,8 см, а бічна сторона – 5,4 см. Знайди довжину основи.

22. Обчисли, записавши величини в метрах:
1) 5,7 м – 39 дм;
2) 14,5 м + 4 дм 8 см;
3) 457 дм + 3 м 6 дм + 42 см;
4) 39 дм – 22 см.

23. Обчисли, записавши величини в центнерах:
1) 8 ц – 318 кг;
2) 5 ц 14 кг + 619 кг;
3) 6 т 1 ц – 5 ц 12 кг;
4) 6 т 4 ц 70 кг + 4 т 38 кг.

24. У трьох кошиках 9,8 кг полуниці. У першому і другому кошиках разом 6,8 кг полуниці, а у другому та третьому – 5,1 кг. Скільки кілограмів полуниці в кожному кошику?

25. Постав замість зірочок знаки «+» і «–» так, щоб виконувалася рівність:
1) 1,7 * 0,3 * 1,4 * 0,8 = 2;
2) 4,5 * 5,9 * 2,8 * 2,7 = 4,9.

26. У глечик з водою долили ще 0,4 л води. Через деякий час 0,76 л води використали, а потім долили ще 0,85 л води. Після цього у глечику стало 2 л води. Скільки води було у глечику спочатку?

27. Сума двох чисел дорівнює 18,2. Чому дорівнюватиме нова сума, якщо перший доданок збільшити на 3,9, а другий – зменшити на 6,7?

28. Різниця двох чисел дорівнює 6,9. Чому дорівнюватиме нова різниця, якщо зменшуване збільшити на 3,4, а від’ємник – на 3,2?